Fackförbundet STs livförsäkring för arbetslösa

Publicerad: 2024-01-24

Livförsäkring för arbetslösa är en försäkring som ingår i medlemskapet i Fackförbundet ST. Försäkringen innebär att närstående till arbetslösa medlemmar får ersättning vid bortgång. Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringen och vad den innehåller.

Hur fungerar livförsäkringen för arbetslösa?

  • Försäkringen gäller för dig som är eller blir arbetslös och inte längre omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, eller liknande försäkring genom din arbetsplats.
  • För att försäkringen ska gälla krävs att du har anmält din arbetslöshet till Fackförbundet ST och att du under försäkrings¬tiden inte omfattas av någon tjänstegrupplivförsäkring enligt annat avtal hos Folksam eller annan försäkringsgivare.
  • Försäkringen gäller även för arbetslösa medlemmar som avlider inom tre månader från arbetslöshetens inträde, även om arbetslösheten inte har anmälts till Fackförbundet ST. 
  • Försäkringen gäller längst till och med månaden du fyller 65 år.
  • Det finns en del kriterier som bestämmer vilket eller vilka av beloppen som betalas ut och hur stora de blir, om du skulle avlida. Det handlar till exempel om ålder och familjeförhållanden.

Vill du veta mer?

Vill du ta del av de fullständiga villkoren för försäkringen kan du läsa mer hos Folksam.

Till Folksam