Två personer samtalar

Juridiskt stöd och hjälp med förhandling

Publicerad: 2022-02-01

|Uppdaterad: 2023-02-07

Fackförbundet STs ombudsmän och jurister är experter på de avtal och lagar som gäller för dig som jobbar inom statlig verksamhet. Vi kan dina rättigheter och företräder dig om du till exempel blir uppsagd, diskriminerad eller inte får ut din lön.

En arbetsgivare som planerar viktigare förändringar på arbetsplatsen måste alltid först förhandla med ST på din arbetsplats. Det ger dig som ST-medlem möjlighet att påverka beslutet via din fackliga organisation.

Om en konflikt skulle uppstå på din arbetsplats så kan ST begära förhandling. I många fall är det lokala företrädare som förhandlar med arbetsgivaren, men i vissa frågor företräds du av en ombudsman. Det gäller exempelvis om du har blivit uppsagd. 

Om tvisten inte går att lösa i förhandling kan den som sista utväg prövas i Arbetsdomstolen. 

Exempel på tillfällen då du kan behöva fackligt stöd

 • Om du blir varslad eller uppsagd
 • Om din tjänst blir förändrad eller omlokaliserad
 • Om din arbetsgivare inte följer de lagar och avtal som finns
 • Om du blir utsatt för diskriminering
 • Om du misstänker att du inte fått ut rätt lön
 • Om din fysiska eller psykiska arbetsmiljö är undermålig
 • Om du skadats eller blivit sjuk av arbetet men inte får det godkänt som arbetsskada.

  Rättshjälp

  ST försöker alltid i första hand lösa konflikter direkt på arbetsplatsen genom förhandling. I vissa fall kan ärendet behöva dras ända till domstol. Du kan då få rättshjälp från ST. Det innebär att du inte behöver stå för några kostnader. Normalt företräds du av en av STs förbundsjurister.

  Utöver arbetsrättsliga tvister, kan du få rättshjälp för att överklaga ett beslut om arbetsskada, liksom i vissa fall vid tvist om ersättning från arbetslöshets- och socialförsäkringen om det är kopplat till din anställning. Du kan även få rättshjälp om du riskerar åtal för ett brott som har med anställningen att göra.

  STs rättshjälpskommitté avgör i varje enskilt fall om rättshjälp ska beviljas. För att kunna få rättshjälp behöver du ha ansökt om medlemskap i ST innan konflikten uppstod.

  Relaterad information:Fackförbundet STs stadgar

  Hur gör jag?

  Om du behöver hjälp och stöd med en konflikt som uppstått, kontakta i första hand ditt lokala fack. Finns det inget lokalt fack kan du istället vända dig till ST Direkt på 0771-555 444 (knappval 2).

  Ta kontakt så snabbt som möjligt. I vissa fall är tidsfristerna för att driva ärendet mycket korta.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss