Sverige börjar här.

Sverige börjar med dig. Du som varje dag går till jobbet och ser till att Sverige fungerar som det ska. Att posten delas ut, tågen går, skatten kommer in. Du som ser till att människor kan utbildas, integreras och pensioneras. Just därför är det så viktigt att du har rätt förutsättningar i allt du gör.


Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Arbetsmiljön blir allt sämre för de som arbetar på uppdrag av staten. Stressen ökar, antalet visstidsanställningar är för många och sparkrav på myndigheter gör att kvalitet och säkerhet får ge vika för lägsta pris vid outsourcing. 

Som ditt fackförbund driver vi de frågor som är viktiga för dig. Vi kräver att ingen ska utsättas för hot eller våld på jobbet, att missbruket av visstidsanställningar ska upphöra. Vi kräver att du ska få större inflytande över ditt eget arbete och rätt till kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Och vi drar oss inte för att stämma staten om inget annat funkar.

För det är här det börjar, med ditt arbete och dina arbetsvillkor.

Fackförbundet ST - för dig på statligt uppdrag

Fackförbundet ST är idag över 97 000 medlemmar som tillsammans står upp för dina villkor varje dag, och vi är det enda fackförbundet för dig som jobbar på uppdrag av staten som samlar alla på arbetsplatsen, oavsett utbildning eller tjänst. 

Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika förbund.

Fackförbundet ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund. Till oss är du välkommen oavsett befattning och utbildning, även om du är student eller doktorand.

Det här får du som medlem

 • Förhandlingshjälp
 • Rådgivning via telefon varje vardag
 • Coaching inför lönesamtalet
 • Karriärtjänster för din utveckling
 • Ett arbetsplatsnära fackförbund med förtroendevalda nära dig
 • Förmånliga försäkringar för dig och familj
 • Rabatter och erbjudanden

  Några av våra senaste vinster

  • Bättre villkor för långtidssjuka
  • Höjd semesterlönegaranti
  • Fortsatta förhandlingsmöjligheter om anställningstryggheten
  • Samarbete för bättre arbetsmiljö

  Och några av arbetsgivarens krav vi satte stopp för:

  • Löneavdrag vid vård av anhörig, flytt och läkarbesök
  • Ökad rätt för arbetsgivaren att bestämma över din arbetstid
  • Rätt att förlägga sommarsemestern till maj–september

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss