Kvinna bakifrån

Stoppa statens effektiviseringshets!

Effektiviseringshetsen inom staten drabbar både statsanställda och medborgarna. Nu kräver vi förändring!
Bli medlem i Fackförbundet ST

Stoppa statens effektiviseringshets!

Effektiviseringshetsen inom staten drabbar både statsanställda och medborgarna. Nu kräver vi förändring!


Varje år dras ett par procent bort från myndigheternas anslag med den naiva förhoppningen att det leder till högre effektivitet. Vad som verkligen händer är att statsanställda får klämma in mer och mer jobb på mindre och mindre utrymme. Och får allt svårare att genomföra sina viktiga uppdrag.

”Jag har inte tid att besvara kunders frågor och funderingar inför stora beslut som påverkar deras framtid.” – Anställd på statlig myndighet

Idén om att mindre pengar ska sporra effektivitet är hämtad direkt från näringslivet. Men staten är inte ett företag. Staten kan inte ta bort eller skala ner uppdrag så som ett företag kan, utan de hamnar istället i en situation där uppdrag och förutsättningar helt enkelt inte går ihop. 

"Jag skulle bara hinna med målen om jag klonade mig själv." – Anställd på statlig myndighet

Våra medlemmar vittnar om att de i många fall tvingas prioritera bort arbetsuppgifter som är centrala för att tjänsteutövningen ska leva upp till de krav som ställs i lag. Exempelvis serviceskyldigheten och rättssäkerheten får stryka på foten när de anställdas tid inte räcker till för medborgarkontakter eller för att utreda ärenden ordentligt.

Den pressade situationen leder alltså inte bara till en osund arbetsmiljö, utan det drabbar även medborgaren. Det är galenskap. 

”Vi ska bara producera. Så fort som möjligt. Kvaliteten är oviktig.” – Anställd på statlig myndighet

Vill du bekämpa effektiviseringshetsen?

Som det största fackförbundet inom staten påverkar vi för förändring. Både i politiken och på arbetsplatsen. Som medlem i Fackförbundet ST får du en starkare röst på arbetsplatsen, samtidigt som du alltid har någon på din sida som står upp för dina rättigheter. Dessutom får du såklart också fina förmåner och ett starkt kollektivavtal. Läs mer om vad som ingår i medlemskapet här.

Sverige börjar med dig, och du förtjänar mycket bättre arbetsvillkor.

Hantera och bekämpa statens effektiviseringshets med oss.

Bli medlem idag

Fackförbundet ST - för dig på statligt uppdrag

Fackförbundet ST är idag över 99 000 medlemmar som tillsammans står upp för dina villkor varje dag. Vi samlar alla på arbetsplatsen, oavsett utbildning eller tjänst. 

Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika förbund.

Fackförbundet ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund. Till oss är du välkommen oavsett befattning och utbildning, även om du är student eller doktorand.