Kvinna ler stort mot kollega

Fackförbundet för dig som är doktorand

Fackförbundet ST är facket för alla som arbetar inom universitet och högskolor. Det innebär även dig som är doktorand.
Bli medlem

Bli doktorandmedlem i Fackförbundet ST

Vi vill ge dig bästa möjliga förutsättningar under din forskarutbildning. Vi finns över hela landet - nära våra medlemmar och för våra medlemmar.


Bli medlem för endast 100 kronor/månad

Under doktorandtiden kostar medlemskapet i Fackförbundet ST endast 100 kronor per månad. 

Som medlem i Fackförbundet ST får du bland annat möjlighet till en av marknadens bästa inkomstförsäkringar som komplement till a-kassan och tillgång till facklig rådgivning.

Bli doktorandmedlem idag

Vi förbättrar dina villkor

Forskning är en facklig angelägenhet. Du som går forskarutbildning kommer att bli expert inom stat, kommun och på företag i framtiden. Därför är det viktigt att högskolan ger dig goda förutsättningar att utföra ditt arbete.

Vårt engagemang och vår långa erfarenhet i högskolan och universitetsvärlden gör att vi kan erbjuda dig tillgång till kunskap och stöd som är anpassat efter de förhållanden som råder där du arbetar som doktorand.

Dina förmåner som medlem i Fackförbundet ST

 • Inkomstförsäkring: I ditt medlemskap ingår en av marknadens bästa inkomstförsäkring! Du kan maximalt få upp till 80 procent av lönen i 150 dagar. Glöm inte att komplettera med a-kassa.
 • Juriststöd och rättshjälp: Skulle du hamna i en situation där du behöver juridiskt stöd kan du känna dig trygg. STs jurister är specialiserade på arbetsrätt och avtalstolkning.
 • Facklig rådgivning: Vi finns där du är. För rådgivning via telefon finns ST Direkt tillgängliga varje vardag på 0771-555 444. Förtroendevalda på arbetsplatserna kan ge dig svar och råd om bland annat lön, anställningstrygghet, arbetstid, inflytande och arbetsmiljö. 
 • Karriärtjänster: Våra karriärcoacher kan agera bollplank när du har funderingar kring nästa steg i karriären och våra CV-granskare hjälper dig att lyfta dig själv på bästa sätt i ditt CV.
 • Förmånliga försäkringar: Som ny medlem i Fackförbundet ST ansluts du automatiskt till bland annat livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Försäkringarna ingår utan kostnad i tre månader, sedan får du själv ta ställning till om du vill behålla dem till ett förmånligt medlemspris. 
 • Publikt: Med STs medlemstidning Publikt håller du dig enkelt uppdaterad om det som sker på arbetsplatserna inom det statliga området, bland annat universitet och högskola.

Och mycket mer! Läs mer om Fackförbundet STs medlemsförmåner

  Vår forskningspolitik

  Forskningspolitik är ett viktigt område för Fackförbundet ST. Här ser du ett utdrag av vart vi står i olika frågor som berör dig som doktorand.

  • Alla forskarstuderande ska erbjudas doktorandanställning från första dagen.
  • Grundforskningen ska hållas fri från politisk och ekonomisk styrning.
  • Forskarutbildningen ska ägna en viss del åt hur karriärvägarna ser ut utanför universiteten och högskolorna.
  • Finansieringssystemet ska vara långsiktigt och garantera forskningens och utbildningens kvalitet.
  • Vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap tillförs ökade resurser.
  • Alla lärare ska garanteras möjlighet att forska inom ramen för sin anställning.
  • Ansträngningar bör göras så att fler kvinnor blir professorer.
  • Det måste skapas fler alternativa karriärvägar inom högskolan.

  Det här gör Fackförbundet ST för dig

  • Förhandlar, bland annat för bättre lön och villkor
  • Erbjuder juridisk expertis inom arbetsrätt
  • Svarar på dina frågor via vår rådgivning ST Direkt
  • Arrangerar fackliga utbildningar, event och nätverksträffar
  • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen
  • Påverkar makthavare för bättre förutsättningar för alla som jobbar på uppdrag av staten
  • Stöttar yrkesmässig utveckling, bland annat genom professionella karriärcoacher
  • Erbjuder förmånliga försäkringar och medlemslån för dig och familj

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss