Patrick Olsson, förtroendevald på ST inom Kriminalvården

Facklig vinst när småbarnsföräldrar på Kriminalvården återigen kan gå ned i tid

Publicerad: 2024-02-21

Efter en omorganisation sa chefen helt plötsligt stopp till alla som ville gå ned i tid för att kunna lämna och hämta barn. Det var inte förenligt med vad arbetet krävde på Kriminalvårdens transportenhet i Stockholm. Fyra år av intensivt fackligt arbete av Fackförbundet ST på arbetsplatsen ledde till att det återigen är möjligt att vara småbarnsförälder och jobba med fångtransporter.

Det började med en sammanslagning. Tidigare hade Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, haft kontor runt om i Stockholmsområdet. Men från våren 2019 skulle alla utgå från kontoret i Solna, norr om stan. Det hade tidigare inte varit något problem att vara partiellt föräldraledig, det som av småbarnsföräldrar brukar kallas ”gå ned i tid”. Hinna lämna och hämta barn helt enkelt. Men nu blev det plötsligt ett problem. Alla partiella föräldraledigheter avslutades i och med sammanslagningen och de som ville fortsätta komma lite senare på morgonen eller gå lite tidigare på eftermiddagen fick ansöka på nytt. Alla ansökningar avslogs.

Patrik Olsson jobbar som kriminalvårdare och transportör. Han har varit aktiv i Fackförbundet ST inom Kriminalvården i många år.

Frågan om partiell föräldraledighet började som enskilda ärenden. Vi hade medlemmar som blev av med föräldraledigheten och ville ha tillbaka den för att få ihop sitt liv och kunna vara en delaktig förälder, berättar Patrik.

Arbetsgivarens lösning till de som ville korta sina arbetsdagar var att de skulle bli tillfälligt omplacerade till en annan verksamhet, främst häkten. Enligt Fackförbundet STs jurist Jenny Ekenstierna skulle en sådan omplacering innebära att personerna missgynnades, vilket är förbjudet enligt föräldraledighetslagen.

– Arbetet på häkte är mindre varierat och de anställda skulle få jobba dubbelt så många helger jämfört med på transportenheten. Dessutom skulle restiderna bli längre, säger Jenny Ekenstierna.

Jobbet inte så svårplanerat

Varför det skulle vara svårt att vara föräldraledig från just Kriminalvårdens transportenhet förstår inte Fackförbundet STs representanter. Camilla Nyström sitter i STs avdelningsstyrelse för Kriminalvården och är ansvarig för det fackliga arbetet på transportenheten.

– På transportenheten finns många olika typer av uppdrag. Du kan ha ett långt uppdrag en dag och köra från Stockholm till Jönköping och tillbaka. Eller du kan köra från Solna till Kungsholmen, Sollentuna eller Flemingsberg, det vill säga hålla dig inom Stockholm hela dagen. Det finns både heldagsuppdrag, chaufförsuppdrag och kortare uppdrag. Jag skulle säga att det finns goda förutsättningar att hantera att vissa medarbetare är föräldralediga på mornar eller eftermiddagar, säger Camilla.

När de fackliga företrädarna inte nådde någon framgång i sina förhandlingar på arbetsplatsen lyfte de frågan till förbundet centralt. Fackförbundet STs jurister trodde att det fanns chans att vinna frågan och tog den till Arbetsdomstolen (AD). Men det gick inte fackets väg och i stället vann arbetsgivaren tvisten. Domstolen ansåg att föräldraledighet i början och slutet av dagen innebar en påtaglig störning av verksamheten, och gav därför arbetsgivaren rätt att omplacera de som ville vara lediga på det sättet. Domens formuleringar öppnade dock upp för att en anställd skulle kunna vara föräldraledighet antingen på morgonen eller på eftermiddagen och ändå jobba kvar på NTE.

Fortsatt kamp

Efter nederlaget i Arbetsdomstolen fortsatte det fackliga arbetet på transportenheten. Nya kollegor ansökte om partiell föräldraledighet. Endast de som sökte om hel- eller halvdag blev godkända för att stanna kvar på enheten. Övriga fick den partiella föräldraledigheten beviljad endast om de förflyttades till annan verksamhet, såsom häkte eller anstalt.

De fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen tog tillsammans med arbetsgivaren på regional nivå fram en överenskommelse. En grupp med representanter från båda sidor skulle diskutera ansökningar om partiell föräldraledighet och lämna en rekommendation till den lokala chefen om hur ärendet borde hanteras. Detta för att få likvärdig inriktning i hela landet. Men gruppen fungerade inte som det var tänkt:

– Jag och min fackliga kollega blev inkallade till ett möte med gruppen, men inte för att diskutera ärenden utan bara informeras om vilket beslut som hade fattats. Då fick vi nog och lyfte frågan till högsta chefen, berättar Patrik Olsson.

Patrik Olsson, förtroendevald på ST inom Kriminalvården, står framför en minibuss

Och facklig vinst!

Samtidigt tyckte Fackförbundet STs jurister att arbetsgivaren tolkade domen felaktigt. Arbetsgivaren hävdade att eftersom föräldraledighet på morgonen eller eftermiddagen krävde att start- eller sluttid var låst vid ett exakt klockslag påverkade det verksamheten för mycket. STs jurister tolkade i stället domen som att man inte kunde låsa både start- och sluttid samma dag. Ansvarig ombudsman på ST kopplade ihop förbundets och kriminalvårdens jurister – och de fann en gemensam tolkning som var i linje med vad STs jurister sagt.

– Efter att juristerna enats meddelade jag arbetsgivaren den tolkningen och vi hade en förhandling om en enskild medlem i mars 2023. Arbetsgivaren gick med på att bevilja föräldraledighet, vilket var en otrolig lättnad. Äntligen kunde vi säga till våra medlemmar att vi räddat tillbaka den här rätten, säger Camilla Nyström.

Den nya ordningen är inte fastslagen i något avtal, men Camilla och Patrik känner sig trygga med att ärendet från våren 2023 blir vägledande. Efter det första fallet gick igenom har fler medarbetare sökt och fått beviljat föräldraledighet i början eller slutet av dagen.

– ”Fan vi lyckades!” Det var min känsla när arbetsgivaren ändrade sig. Det var väldigt viktigt och gjorde mig lycklig. Både för just den kollegans skull och för att alla nu kan dra nytta av det här på NTE, avslutar Patrik Olsson.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss