Bild på Sandra Lindblom

Som förtroendevald gör jag skillnad

Publicerad: 2022-03-15

Sandra Lindblom är förtroendevald vid ST inom Kriminalvården, en verksamhet som kämpar med en tuff arbetsmiljö och många utmaningar. I en sådan miljö behövs facket extra mycket för att se till att allt går rätt till.

"Jag vill påstå att om du går in på en anstalt i Sverige och frågar personalen om de någonsin har blivit hjälpta av facket så får du svaret ja"

Vilka är de största fackliga utmaningarna på Kriminalvården? 

–  I och med att Kriminalvården har vuxit så mycket så har vi väldigt många nya medarbetare och väldigt många nya chefer. Man har inte riktigt koll på lagar och avtal. Det gäller sådant som raster, arbetspass, veckovila och löner. När vi ser att det finns felaktigheter påpekar vi det och så gör vi dem uppmärksamma på att facket behövs. För det är vi som har varit med och sett till att vi har de här avtalen. 

Berätta om en situation där du varit med och hjälpt till som förtroendevald 

–  Det finns väldigt många situationer när facket har klivit in och hjälpt till, både för individer och hela kollektivet där det har blivit felaktigt. Bland annat finns det en anstalt i Sverige där man inte hade tillräcklig kunskap när man slöt ett avtal om arbetstidens förläggning för nattarbetare. Det visade sig några år senare att personalen faktiskt hade jobbat jour nattetid i fler timmar än arbetstidslagen säger att man får. De hade jobbat en timme i veckan för mycket utan betalning i närmare tre år. Vi fick till en förlikning där arbetsgivaren ersatte all personal så att de fick igen det i pengar. Utan facket och våra öppna ögon hade det inte hänt. 

Varför är det viktigt med fackligt engagemang? 

–  De här frågorna är jätteviktiga för mig. För att jag vet hur viktiga de avtal vi sluter är. Jobbar man efter dem så kommer vi få en fantastisk arbetsmiljö. Inom Kriminalvården jobbar vi i en väldigt hård miljö och då extra viktigt att det här efterföljs.  

Vad ger det dig att vara fackligt engagerad? 

–  Det ger mig jättemycket att vara förtroendevald, jag blir helt uppfylld av det. För jag känner att jag kan göra skillnad och jag kan hjälpa till, både individer och hela kollektivet, med mitt engagemang och min kunskap. Och ju mer jag kan hjälpa till, ju mer intresserad blir jag av frågorna i stort. Att få vara med och göra skillnad för våra medarbetare är stort. Facket behövs så att vi kan bli en bättre arbetsplats med schyssta villkor. 

Bli förtroendevald

Vill du också engagera dig fackligt? Läs mer här om hur du går till väga.

Läs mer

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss