Person skriver under papper

Teckna lokala avtal

Publicerad: 2022-04-14

Ett utbildningspaket för förtroendevalda med mandat att förhandla om, och teckna, lokala kollektivavtal.

Syfte med utbildningen

Syftet med utbildningen är att förtroendevalda som förhandlar och tecknar kollektivavtal ska få kunskap om varför vi tecknar kollektivavtal, vad man får och inte får teckna avtal om, samt hur man gör i praktiken.

Innehåll

  • Varför tecknar vi kollektivavtal?
  • Vilka olika centrala kollektivavtal finns inom STs område?
  • Vad får man och vad får man inte teckna lokala kollektivavtal om?
  • Hur tecknar du ett lokalt kollektivavtal?
  • Vad är enskilda överenskommelser?
  • Strategier för omställningsarbete.

Upplägg

Utbildningen består av digitala moduler och en träff

Målgrupp

Förtroendevald som har delegation att teckna lokala kollektivavtal

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

För att bli förtroendevald inom Fackförbundet ST måste du först bli medlem. 

Bli medlem idag

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss