Studenter pratar vid ett bord

Ny i förening

Publicerad: 2022-04-14

Ny i förening är en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen riktar sig till de som är nya förtroendevalda och nya i föreningslivet.

Syfte med utbildningen

Syftet med utbildning är att ge dig en grundläggande kunskap om föreningskunskap. Med ökad kunskap så ökar din möjlighet att påverka.

Innehåll

  •   Vad en förening är
  •   Vad en förening gör
  •   Hur en förening fungerar

Upplägg

Utbildningen är digital

Målgrupp

Alla förtroendeuppdrag inom Fackförbundet ST

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

För att bli förtroendevald inom Fackförbundet ST måste du först bli medlem

Bli medlem idag

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss