illustration som föreställer en laptop och olika vanliga verktyg på ett skrivbord runtomkring.

Facklig grundutbildning

Publicerad: 2022-04-14

Ett utbildningspaket för dig som är ny förtroendevald inom Fackförbundet ST. Syftet med utbildningen är att ge dig som ny förtroendevald grundläggande kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal samt hur parterna på arbetsplatsen fungerar och kommunicerar med varandra.

Du får de verktyg som behövs för att kunna utföra ditt förtroendeuppdrag och lär dig mer om vad Fackförbundet ST står för och vad vi vill som förbund.

Innehåll 

 • Inflytande på arbetsplatsen
  - Introduktion Inflytande på arbetsplatsen
  - Förtroendemannalagen
  - Medbestämmandelagen
  - Samverkan
 • Hållbart arbetsliv
  - Introduktion Hållbart arbetsliv
  - Arbetsmiljö
  - Diskriminering och likabehandling
 • Trygga anställningsvillkor
  - Introduktion Trygga anställningsvillkor
  - Lagen om anställningsskydd
  - Löner
 • Starkt lokalt fack
  - Introduktion Starkt lokalt fack
 • Träff
  - Gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte kring olika frågeställningar och scenarion utifrån de digitala delarna.

Upplägg

Utbildningen består av digitala moduler blandad med webbinarieträffar

Målgrupp

Arbetsplatsombud, ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, styrelseersättare

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

För att bli förtroendevald inom Fackförbundet ST måste du först bli medlem!

Bli medlem idag

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss