Alexander Abedian, förtroendevald på ST inom Kriminalvården

ST-utbildningen gjorde Alexander tryggare i rollen som förtroendevald

Publicerad: 2022-04-13

26/04/2022 – Efter att Alexander Abedian blev förtroendevald gick han STs fackliga grundutbildning. Där lärde han sig mer om hur facket och arbetsmarknaden fungerar – och fick bättre verktyg till sitt uppdrag.

Alexander Abedian blev fackligt engagerad när han började arbeta inom Kriminalvården, eftersom han ville kunna påverka sina arbetsvillkor. På arbetsplatsen saknades det en lokal fackklubb, men när den startades var Alexander Abedian en av de första att gå med. Några år senare, i mitten av 2021, röstades han fram som ordförande.

En stabil grund att stå på i uppdraget 

Alexander Abedian insåg snabbt att det fanns mycket han behövde lära sig. Han valde därför att gå den fackliga grundutbildningen, vilket han säger gav honom bättre självförtroende i rollen som förtroendevald.

– Jag tycker att alla förtroendevalda inom ST ska gå denna utbildning. Jag känner mig mycket tryggare i att kunna förvalta förtroendet från medlemmarna och driva deras frågor, säger Alexander Abedian.

Han tillägger att han under utbildningen fick upp ögonen för olika saker som inte var acceptabla på en arbetsplats, men som han – och många andra – ändå hade vant sig vid. Nu kan han säga ifrån.

Alexander Abedian

Användbara kunskaper

Det Alexander Abedian uppskattade med den fackliga grundutbildningen var att saker sattes i ett sammanhang, exempelvis kompletterades fakta om kollektivavtal med fackets historia.

– Vi fick lära oss om allt från hur facket växte fram till hur de centrala förhandlingarna och LAS fungerar. Men det var inte bara teoretiska kunskaper, till exempel fick vi brainstorma om olika roliga sätt att engagera medlemmarna. Det var väldigt intressant.

Strukturerat och lagom tempo  

Alexander Abedian tycker att det var bra att den fackliga grundutbildningen var uppbyggd i olika block, så att han kunde läsa in sig på varje del i lugn och ro. Allt var väldigt strukturerat.

–  I slutet var det ett längre pass med lärare. Vi fick göra övningar och diskutera, det var inte en tråkig minut. De som höll utbildningen var väldigt engagerade och de har dessutom fortsatt att höra av sig med uppföljningar och inbjudningar.

Konkret nytta i uppdraget

För att kunna ställa krav måste du känna till dina rättigheter. Alexander Abedian tar upp ett aktuellt exempel:

– Nu har jag gått in ganska mycket i MBL-förhandlingar med arbetsgivaren. Vi har rätt till en viss struktur i dessa möten och efter att vi krävde det så flyter det på allt bättre, vilket ger oss större inflytande.

Utbildningens tydliga nytta gör att Alexander Abedian har fått mersmak. ST erbjuder en lång rad utbildningar anpassade för förtroendevalda, inom allt från arbetsmiljöfrågor till ledarskap.

– Just nu är jag väldigt sugen på att gå ordförandeutbildningen. Ledarskap intresserar mig och jag tror att den här utbildningen skulle bli lika givande som de tidigare.  

Alexander Abedian, förtroendevald ST inom Kriminalvården

 • Ålder: 34 år  
 • Bor: Uppsala   
 • Yrke: Arbetar inom Kriminalvården sedan hösten 2017 
 • Fritid: Gillar att träna och hålla koll på vad som händer i omvärlden  

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss