Kollegor skriver på whiteboard

Styrelseledamot

Publicerad: 2022-03-08

Som styrelseledamot får du förtroendet att representera dina kollegor på arbetsplatsen. Arbetet en facklig styrelse gör en viktig del av den svenska modellen och spelar roll för utvecklingen av era egna och medlemmarnas arbetsvillkor.

Fackförbundet STs arbetar för ökad facklig styrka, stärkt sammanhållning och solidaritet på arbetsplatsen. Vi finns också till för att företräda och tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. Det här arbetet börjar med att lyssna. Det är förtroendevaldas samtal med medlemmar som lägger grunden för Fackförbundet STs arbete. 

Som förtroendevald blir du dina kollegors representant på arbetsplatsen, men också en ambassadör för Fackförbundet ST. En annan viktig del av uppdraget är att engagera och leda andra i det fackliga arbetet. 

Nedan finns en generell beskrivning av rollen som styrelseledamot närmast medlemmen. Exakt hur uppdraget ser ut beror på hur det fackliga arbetet är organiserat på er arbetsplats. 

Fyra huvuduppgifter 

Oavsett uppdrag har alla förtroendevalda fyra huvuduppgifter: att kommunicera medengageravärva och stödja medlemmar. Vi finns till för våra medlemmar och för att stärka deras intressen på arbetsplatsen. 

Styrelsens roll  

Fackförbundet ST är ett arbetsplatsnära fack. Styrelsen närmast medlemmen spelar en viktig roll i det lokala fackliga arbetet. Tillsammans med arbetsplatsombud och medlemmar driver den lokala styrelsen det dagliga fackliga arbetet framåt. 

Styrelsen ansvarar för att upprätthålla de demokratiska värdena i det fackliga arbetet. Därför måste styrelseledamöter alltid tänka på hur medlemmar kan involveras i de beslut som tas. 

Nedan ges exempel på uppgifter som en lokal facklig styrelse inom Fackförbundet ST kan ha. 

Stötta och företräda 

 • Informera medlemmar, ta reda på vad de vill och driva deras frågor 
 • Ge råd och stöd till medlemmar i fackliga frågor 
 • Förhandla på uppdrag av medlemmarna 
 • Företräda medlemmar i medbestämmandefrågor och samverka med arbetsgivaren 
 • Förhandla om och utveckla kollektivavtal på arbetsplatsnivå 
 • Bevaka att lagar och kollektivavtal följs på arbetsplatsen 
 • Samverka med huvudskyddsombud och skyddsombud 

Värva fler medlemmar 

 • Driva, samordna och följa upp medlemsvärvning 
 • Anordna värvningsaktiviteter på arbetsplatsen 
 • Fråga kollegor som ännu inte är medlemmar om de vill bli det 
 • Se till att medlemmar som begär utträde ur förbundet blir kontaktade 

Göra Fackförbundet ST synligt på arbetsplatsen 

 • Göra Fackförbundet ST känt bland alla anställda på arbetsplatsen 
 • Sprida kunskap om vad Fackförbundet ST gör på arbetsplatsen 
 • Ordna aktiviteter för alla anställda 
 • Fira fackliga framgångar på arbetsplatsen 
 • Informera om Fackförbundet STs kurs- och aktivitetsutbud 

Skapa engagemang 

 • Engagera medlemmar genom medlemsmöten och andra aktiviteter 
 • Anordna utbildningar för medlemmar 
 • Samarbeta med valberedningen 

Stötta och leda arbetsplatsombudens arbete 

 • Introducera och stödja arbetsplatsombud i sina uppdrag 
 • Se till att arbetsplatsombud ges möjlighet till utveckling och utbildning, samt andra förutsättningar att utföra sina fackliga uppdrag 

Utveckling av det lokala fackliga arbetet 

 • Utveckla styrelsens arbetsformer 
 • Hålla er uppdaterade om vad som händer inom förbundet 
 • Fullgöra uppdrag som delegeras 
 • Delta i regionala råd och nätverk 
 • Planera och genomföra årsmöten 
 • Skicka in handlingar från årsmötet till avdelningen 

Stöd i uppdraget

Fackförbundet ST alla nya förtroendevalda en introduktionsutbildning. Därefter finns vidareutbildningar för olika uppdrag och arbetsuppgifter. 

Bli medlem och påverka din arbetsplats!

För att kunna sitta i den lokala styrelsen behöver du vara medlem i Fackförbundet ST!

Bli medlem idag