Tecknad kvinna håller upp paraply för man

Skyddsombud

Publicerad: 2022-03-18

Rollen som skyddsombud är unik. Du representerar anställda på din arbetsplats i nära samverkan med er arbetsgivare för att förbättra och utveckla er arbetsmiljö.

Skyddsombudet är den är den enda fackliga roll som enligt lag måste finnas på varje arbetsplats. Det ger skyddsombudet ett större mandat och möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samarbeta i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön fungerar för anställda på din arbetsplats, men arbetet ska bedrivas tillsammans med de anställda och du är deras representant.

Skyddsombudets roll

Tack vare arbetsmiljölagen har skyddsombudet flera befogenheter, bland annat att:

  • Ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön
  • Få utbildning
  • Få delta vid planering av nya lokaler samt vid ändring av lokaler

Skyddsombudets uppgift

Skyddsombudet ska:

  • Se till att arbetsgivaren följer gällande arbetsmiljöregler, till exempel att denne bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har en fungerande anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet
  • Diskutera och driva arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • Företräda alla på arbetsplatsen, inte bara ST-medlemmar

Att vara skyddsombud är både lärorikt, roligt och meriterande. Fackförbundet ST har en särskild utbildning för skyddsombud och det finns massor med stöd att få, till exempel på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor!

Läs mer om medlemskapet

Anmälan av nytt skyddsombud

När ett skyddsombud har valts ska det anmälas till arbetsgivaren. Det görs av det lokala facket eller arbetstagarna som utsett skyddsombudet. En sån anmälan ska innehålla namn, adress, skyddsområde med mera.