Valberedare

Publicerad: 2022-03-15

En bra valberedning kan lägga grunden för ett lyckat fackligt arbete! Som valberedare behöver du vara bra på att lyssna, se och analysera behov, kontakta personer på din arbetsplats och marknadsföra de fackliga uppdragen. Vissa skulle till och med säga att valberedare är det viktigaste uppdraget!

Rollen som valberedare 

Som valberedare är du med och föreslår vem eller vilka som är bäst lämpade att leda det fackliga arbetet i klubben, sektionen eller avdelningen framöver. Du spelar därför en viktig roll i den demokratiska processen. Ett bra valberedningsarbete är också viktigt för att klara exempelvis generationsskiften eller utmaningar i organisationen. 

Valberedningen väljs, precis som styrelsen och revisorerna, av årsmötet och agerar självständigt. 

Nedan ges exempel på uppgifter som ingår i rollen som valberedare:

  • Analysera vilka kompetenser och erfarenheter styrelsen har behov av i framtiden, till exempel genom att intervjua den nuvarande styrelsen 
  • Aktivt marknadsföra styrelseuppdragen och samla in nomineringar 
  • Bereda ett samlat förslag till styrelse och andra uppdrag 
  • Ta särskild hänsyn till jämställdhet och mångfald i förslaget 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att vara en del av valberedningen kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Läs mer om medlemskapet