Revisor

Publicerad: 2022-03-15

Revisor är ett uppdrag för dig med hög integritet och intresse för att den demokratiska organisationen ska vara så välfungerande som möjligt.

Som revisor granskar du styrelsens räkenskaper och verksamhet. Du är därför en viktig del i det demokratiska kontrollsystemet. I lokala organisationer utan egen ekonomi är ditt uppdrag enbart att granska att verksamheten. 

Som revisor arbetar du på medlemmarnas uppdrag och svarar mot årsmötet, precis som styrelsen och valberedningen. Enligt Fackförbundet STs normalstadgar ska avdelningar, sektioner och klubbar ha två revisorer. Det innebär att du delar ansvaret med en kollega. 

För att lyckas i uppdraget behöver du vara insatt i Fackförbundet STs regelverk och stadgar, förbundsstyrelsens anvisningar och beslut, samt arbetet i din lokala styrelse. Du bör också ha goda insikter i bokföringens grunder och vara bekant med redovisningsfrågor och ekonomiska frågor. 

Som revisor har du total tystnadsplikt. Revisorn får inte agera så att föreningen, förtroendevalda eller andra enskilda personer skadas. 

Du ska vara oberoende från styrelse och medlemmar. Därför kräver uppdraget hög integritet. Det är viktigt att du tillsammans med den andre revisorn kan vara så objektiv som möjligt i er bedömning av styrelsens dokument och ekonomihantering. 

Nedan ges exempel på uppgifter som ingår i rollen som revisor:

  • Tillsammans med revisorskollega planera och genomföra granskning av ekonomi och verksamhet 
  • Hålla dig uppdaterad kring styrelsens arbete och aktuella styrdokument 
  • Vara ett stöd för kassör och styrelse, men inte delta i beslutsfattande 
  • Rapportera till styrelsen kring iakttagelser vid granskning 
  • Lämna revisionsrapport till styrelsen och årsmötet 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen!

Läs mer om medlemskapet