Suddig bild på deltagare i en utbildning

Studieorganisatör

Publicerad: 2022-03-14

Grunden för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det fackliga arbetet på din arbetsplats är att förtroendevalda har kunskaper och verktyg för att kunna genomföra sina uppdrag. Kompetensutveckling och utbildning är nyckeln till det.

Rollen som studieorganisatör

Som studieorganisatör ansvarar du för att medlemmar och förtroendevalda erbjuds utbildning som rör den fackliga verksamheten. I rollen ingår också att vara förbundets kontaktperson i utbildningsfrågor. 

Du ska också stimulera medlemmar och förtroendevalda att gå fackliga utbildningar, hålla dig uppdaterad om och marknadsföra Fackförbundet STs utbildningsutbud, vara med och utveckla STs utbildningsverksamhet, samt vid behov organisera fackliga studier på arbetsplatsen. 

Nedan ges exempel på uppgifter som kan ingå i rollen som studieorganisatör. 

  • Ta fram utbildningsplaner för medlemmar, förtroendevalda och styrelsen 
  • Ta reda på vilka kompetensbehov som finns på arbetsplatsen, både bland medlemmar och förtroendevalda. Samarbeta med andra sakansvariga i styrelsen för att tillgodose behovet 
  • Se till att personliga utbildningsplaner/kompetensutvecklingsplaner för förtroendevalda tas fram 
  • Följa upp och utvärdera utbildningsverksamheten 
  • Skriva verksamhetsberättelse om utbildningsverksamheten 
  • Omvärldsbevakning av ämnet utbildning. Informera medlemmar om nyheter eller händelser som har med detta att göra. 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Läs mer om medlemskapet