händer skriver på dator

Sekreterare

Publicerad: 2022-03-14

Är du flink i fingrarna och förstår att dokumentation är viktigt i föreningar? Då kanske rollen som sekreterare i styrelsen är något för dig!

Rollen som sekreterare 

Sekreteraren spelar en viktig roll i arbetet med att styrelsens dokumentation och protokoll hålls i god ordning. Det här är viktigt både för att ni ska kunna utvärdera tidigare arbete, men också för att kunna planera inför framtiden. 

Det brukar vara sekreteraren som kallar till styrelsemöten och skriver mötesprotokoll under själva mötet. 

Nedan ges exempel på uppgifter som ingår i rollen som sekreterare. 

  • Sända ut kallelse, dagordning och övrigt material till styrelsen inför möten 
  • Föra protokoll vid styrelsemöten och distribuera färdiga protokoll 
  • Diarieföra inkomna handlingar och arkivera originalhandlingar 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Läs mer om medlemskapet

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss