tre kollegor pratar allvar

Registeransvarig

Publicerad: 2022-03-14

Registeransvarig i styrelsen kan du bli om du gillar ordning och reda! Genom att hålla registret uppdaterat ser du till att rätt personer får information och att medlemmarna alltid vet vem de kan kontakta.

Rollen som registeransvarig 

Den registeransvarige ansvarar för att registret över förtroendevalda i din avdelning, sektion eller klubb hålls uppdaterat. Rollen är viktig både för att förtroendevalda ska nås av relevant information från förbundet och för att medlemmar ska kunna hitta aktuell kontaktinformation till den som är förtroendevald på sin arbetsplats. 

Här är ett par exempel på uppgifter som ofta ingår i rollen som registeransvarig. 

  • Uppdatera medlemsregistret genom att löpande lägga in nya förtroendevalda samt deras uppdrag. 
  • Uppdatera mandattiden för uppdrag innan de löper ut. Detta måste göras även om inga ändringar har gjorts i mandattiden. 

Den nyvalda ordföranden tilldelas automatiskt rollen som registeransvarig. Därefter kommer styrelsen själva överens om vem som ska ha ansvaret. Arbetsplatsombud kan inte ha rollen som registeransvarig. 

En avdelning bestämmer själva om registeransvaret bara ska finnas hos avdelningsstyrelsen eller om det ska delegeras till sektions- och/eller klubbstyrelser. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss