En grupp kollegor sitter vid runt bord och pratar

Ordförande i lokal styrelse

Publicerad: 2022-03-11

Som ordförande för det lokala facket leder och utvecklar du styrelsens arbete, samtidigt som du företräder medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Rollen som ordförande är både utvecklande och ansvarskrävande, det ger dig en chans att utvecklas i ditt ledarskap!

Rollen som ordförande 

En ordförande leder, fördelar och samordnar styrelsens arbete. Rollen innebär både stora möjligheter och stort ansvar - och en fantastisk chans att utvecklas i ditt ledarskap. 

Alla i styrelsen har ett gemensamt ansvar för att skapa resultat i det fackliga arbetet. Att vara ordförande innebär inte att bära hela arbetet och ansvaret själv, men däremot att organisera diskussioner och demokratiska beslutsprocesser. 

I uppdraget ingår också att:

  • ha en helhetsbild av styrelsens arbete 
  • ha koll på vilka kompetenser och behov som finns bland ledamöterna 
  • ta reda på vad som motiverar gruppen för att kunna skapa bra förutsättningar att nå gemensamma mål 

Leda verksamheten 

Ledarskap är en process som innebär ett samspel mellan ledaren och de andra i gruppen. Rollen som ordförande handlar om att få andra att vilja dra åt samma håll, men också om att vara en förebild.

Ordförande ska arbeta med att stärka styrelsens möjligheter och motivation att samarbeta genom att tillsammans med de andra ledamöterna: 

  • anpassa arbetsformer efter individernas förutsättningar 
  • utgå från individens engagemang i sakfrågor och ge stor frihet i arbetet 
  • inkludera, skapa samhörighet, ge tydliga förutsättningar och tillsammans med de andra i styrelsen fördela ansvar 

I uppdraget ingår också att skapa förutsättningar för ett effektivt arbetssätt. För att styrelsen ska nå dit krävs att alla ledamöter förstår det gemensamma uppdraget, har klart för sig vilka mål som ska uppfyllas, samt känner och litar på varandra. 

Det är ofta en bra idé att ha årliga uppföljningssamtal med enskilda ledamöter för att stämma av hur de upplever sitt uppdrag och vad som kan utvecklas. Relationen mellan ordförande och vice ordförande är särskilt viktig. Vice ordförande kan vara en behjälplig resurs, avlasta och gå in som ordförande vid eventuell frånvaro. 

Representera Fackförbundet ST 

Ordförande är ofta den som representerar styrelsen och det fackliga arbetet gentemot olika externa aktörer. I uppdraget ingår att verka för goda kontakter med medlemmar och andra anställda, arbetsgivaren, samt andra lokala fack. Det kräver en överblick över vilket arbete som pågår just nu och vem som ansvarar för vad. 

Att företräda facket gentemot arbetsgivaren i förhandlingar och samverkan är ett omfattande arbete som det är bra om fler är med och delar på. Det finns till exempel inget som hindrar att den som är vice ordförande leder och samordnar förhandlings- och samverkansarbetet. 

Utveckla verksamheten och skapa resultat   

Tillsammans med styrelsen ska ordföranden utveckla den fackliga verksamheten. I det arbetet ingår att driva och ställa frågor som är relevanta för medlemmarna - något som kräver kontinuerlig kommunikation och lyhördhet. 

Ordföranden arbetet med att omsätta medlemmarnas behov i verksamhet som skapar resultat. Att engagera medlemmar i arbetet leder ofta till större nöjdhet med resultaten - något som ökar intresset för Fackförbundet ST också bland de på arbetsplatsen som inte är medlemmar än. 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Läs mer om medlemskapet