Kvinna sitter med dator vid köksbord

Kassör

Publicerad: 2022-03-10

Ekonomin sätter ofta ramarna för de fackliga aktiviteterna och avgör vilka mål som är rimliga. Därför är arbetet som kassör en viktig del av styrelsearbetet.

Rollen som kassör 

Kassörens roll är att hålla ordning på föreningens ekonomi. I uppdraget ingår bland annat löpande bokföring, att sammanställa bokslut och att ta fram förslag till budget inför varje verksamhetsår. Som kassör tar du också fram budgetunderlag till exempel i samband med event, när ni ska beställa trycksaker eller anordna andra aktiviteter. 

I rollen som kassör ingår det att löpande hålla styrelsen uppdaterad om hur ekonomin utvecklas och hur den förhåller sig till budgeten. Eftersom styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens ekonomi är det viktigt att kassören kommunicerar så att alla ledamöter förstår och kan vara med och diskutera. 

Nedan ges exempel på uppgifter som ingår i rollen som kassör. 

  • Vara föredragande i styrelsen i ekonomiska frågor, såsom kring budget och ekonomisk uppföljning 
  • Upprätta bokslut efter varje verksamhetsår och föredra bokslutet för styrelsen och på årsmötet 
  • Upprätta förslag till budget inför varje verksamhetsår 
  • Sköta föreningens löpande bokföring, till exempel in- och utbetalningar 
  • Hålla kontakt med styrelsens revisorer och förse dem med underlag för revisionen 
  • Hålla dig uppdaterad om förändringar som påverkar ekonomin, till exempel nya skatte- eller redovisningsregler 
  • Informera styrelsen om viktig information eller händelser som har med ekonomi att göra 
  • Rapportera och betala in eventuella skatter (om skattepliktig ersättning utbetalas eller om föreningen har värdepapper) 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Läs mer om medlemskapet

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss