Man sträcker på sig

Arbetsmiljöansvarig

Publicerad: 2022-03-09

Brinner du för arbetsmiljö? På varje arbetsplats ska det enligt lag finnas ett skyddsombud, men arbetsmiljö är även en facklig fråga! Det lokala facket kan med fördel fokusera extra på arbetsmiljön.

Rollen som arbetsmiljöansvarig 

Som arbetsmiljöansvarig arbetar du tillsammans med dina fackliga kollegor för att göra medlemmarnas röster hörda när det gäller arbetsmiljöfrågor. Du håller också de andra i styrelsen uppdaterade om pågående arbetsmiljöarbete. 

I rollen ingår att hålla löpande kontakt med skyddsombud och/eller huvudskyddsombud på din arbetsplats. Du är därför en viktig länk mellan det lokala facket och skyddsorganisationen. 

Ibland är det styrelsen som tillsammans med skyddsombud och huvudskyddsombud sätter mål för arbetsmiljöarbetet. I det arbetet spelar du som arbetsmiljöansvarig ofta en viktig roll. 

Obs! Det är viktigt att skilja på rollerna skyddsombud och arbetsmiljöansvarig. Dessa skiljer sig från varandra när det gäller både ansvar och befogenheter. 

Här är några fler exempel på uppgifter som ofta ingår i rollen som arbetsmiljöansvarig. 

  • Prata med medlemmar om fackliga frågor och ansvara för att dessa lyfts in i det fackliga arbetet. 
  • Samarbeta och ha en tät dialog med skyddsorganisationen på arbetsplatsen. 
  • Bidra till att kompetensutveckla medlemmar i arbetsmiljöfrågor. Det görs med fördel tillsammans med den som är utbildningsansvarig i din närmsta styrelse. 
  • Omvärldsbevakning av ämnet arbetsmiljö. Informera medlemmar om viktiga nyheter eller händelser som har med detta att göra. 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss