Kollegor skrattar vid kaffemaskinen

Ansvarig för värvning

Publicerad: 2022-03-14

Genom att bli fler stärker vi det lokala facket och möjligheten att förbättra villkoren för alla våra medlemmar ökar. Att vi är många är nyckeln till ett framgångsrikt fackligt arbete.

Rollen som värvningsansvarig 

Som värvningsansvarig i styrelsen får du i uppgift att planera och driva värvningsarbetet på din arbetsplats. I din roll samordnar du värvningsarbetet, vilket bland annat innebär att: 

  • motivera andra förtroendevalda att värva nya medlemmar 
  • ta fram strategier för värvning 
  • vara kontaktperson i värvningsfrågor 

En nyckel till framgångsrik värvning är att skapa engagemang för fackliga frågor på arbetsplatsen. Som värvningsansvarig är det ditt uppdrag att tillsammans med styrelsen eller lokala arbetsplatsombud anordna aktiviteter på arbetsplatsen. 

Som ansvarig för värvning tar du extra ansvar för att hjälpa arbetsplatsombuden att bli bekväma med att fråga kollegor om de vill bli medlemmar. 

Nedan ges exempel på uppgifter som ingår i rollen som värvningsansvarig:

  • Planera värvningsarbetet tillsammans med styrelsen och arbetsplatsombuden 
  • Anordna aktiviteter för alla kollegor tillsammans med styrelsen och arbetsplatsombuden 
  • Ta fram en värvningsplan för din arbetsplats. Här kan förbundskansliet vara till hjälp. 
  • Fråga nya kollegor om de vill bli medlemmar och uppmuntra arbetsplatsombud och andra förtroendevalda och medlemmar att göra detsamma 
  • Ta kontakt med och föra dialog med förbundskansliet om ni behöver stöd och hjälp i värvningsarbetet 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Läs mer om medlemskapet