Tre killar sätter upp post-its

Ansvarig för likabehandling

Publicerad: 2022-03-10

Fackförbundet ST arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering. Vill du bli en drivande del i det arbetet? Då kan rollen som likabehandlingsansvarig i din lokala styrelse vara rätt för dig!

Rollen som likabehandlingsansvarig 

Som likabehandlingsansvarig har du det övergripande ansvaret för det lokala fackets arbete mot diskriminering och för en mer inkluderande arbetsplats. I detta ingår att bevaka att förebyggande arbete enligt arbetsmiljö- och diskrimineringslagen utförs. Det handlar till exempel om arbetsgivarens ansvar att ta fram en likabehandlingsplan och att uppföljning kring aktiva åtgärder sker kontinuerligt. 

Som likabehandlingsansvarig i den fackliga styrelsen förväntas du också veta eller ta reda på vad som gäller om en medlem blir utsatt för diskriminering, sexuella trakasserier och kränkningar så att styrelsen kan agera. Arbetet är tätt sammankopplat med det arbete som görs av skyddsombud och/eller huvudskyddsombud. Därför är det en fördel att ha ett tätt samarbete med skyddsorganisationen på arbetsplatsen. 

Du kan även på ett uppdrag på löneförhandlande nivå, då ska du också vara delaktig i arbetet med lönekartläggningar på din arbetsplats. 

Nedan ges exempel på uppgifter som ingår i rollen som likabehandlingsansvarig. 

  • Tillsammans med dina fackliga kollegor bevaka att det förebyggande arbete mot diskriminering som sker på arbetsplatsen är i linje med diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder 
  • Ofta medverkar du som likabehandlingsansvarig vid framtagandet av likabehandlingsplan eller -policy på arbetsplatsen 
  • Medverka i arbetet med jämställda löner på arbetsplatsen, till exempel genom att delta i arbetet med lönekartläggningar 
  • Omvärldsbevakning av likabehandlingsområdet. Informera medlemmar om viktig information eller händelser som har med likabehandling att göra 

Denna roll kallas ibland likabehandlingsansvarig och ibland jämställdhetsansvarig. Ansvaret och innehållet är dock detsamma oavsett vilken benämning som används där du jobbar.

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Läs mer om medlemskapet

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss