Skrattande man bär på dator

Ansvarig för kommunikation

Publicerad: 2022-03-10

Vill du synliggöra Fackförbundet ST på din arbetsplats? Då kan rollen som kommunikationsansvarig i styrelsen passa dig. För att stärka facket behöver vi synliggöra allt arbete som görs och kommunicera med både medlemmar och andra.

Rollen som kommunikationsansvarig  

Som kommunikationsansvarig är ditt uppdrag att synliggöra Fackförbundet ST på arbetsplatsen och föra en dialog med medlemmarna. Ditt främsta ansvar är att tillsammans med dina kollegor i styrelsen driva hur och när Fackförbundet ST pratar med medlemmar på arbetsplatsen. 

Kommunikation och dialog med medlemmarna är en nyckeldel av det fackliga arbetet, på alla nivåer. En av Fackförbundet STs styrkor är att vi har många förtroendevalda som finns närvarande på arbetsplatsen och har möjlighet att träffa och diskutera olika frågor direkt med medlemmarna.  

Nedan ges exempel på uppgifter som ingår i rollen som kommunikationsansvarig. 

Informera och företräda 

  • Se till att medlemmar får information om allt fackligt arbete som görs (genom nyhetsbrev, möten eller andra verktyg) 
  • Fånga upp medlemmarnas åsikter och behov för att bättre kunna driva olika frågor och företräda medlemmarna 

Synliggöra Fackförbundet ST 

  • Informera om Fackförbundet ST på arbetsplatsen 
  • Göra en årsplan för det lokala kommunikationsarbetet 
  • Skapa engagemang via kommunikation
  • Tillsammans med dina fackliga kollegor; planera in aktiviteter på arbetsplatsen 
  • Marknadsföra fackliga aktiviteter på arbetsplatsen 

Värva fler medlemmar 

  • Skapa förutsättningar för kollegor att lära känna Fackförbundet ST, vad vi kan erbjuda och varför det fackliga medlemskapet är viktigt 
  • Fråga kollegor om de vill bli medlemmar 
  • Ha ett nära samarbete med den som har värvningsansvaret i din styrelse 

Bli medlem i Fackförbundet ST och påverka på din arbetsplats!

Genom att vara medlem i ST öppnas dörrar för påverkan. Om du får förtroendet att representera dina kollegor gentemot arbetsgivaren kan du förändra dina och dina kollegors arbetsvillkor, samtidigt som du spelar en viktig roll i den svenska modellen! 

Läs mer om medlemskapet