Kollegor lämnar jobbet

Arbetsplatsombud

Publicerad: 2022-03-07

Som arbetsplatsombud (AO) får du förtroendet att representera dina kollegor. Tillsammans med tusentals andra förtroendevalda är du en viktig del av den svenska modellen och spelar roll för utvecklingen av dina egna och medlemmarnas arbetsvillkor.

Fackförbundet STs uppgift är att arbeta för ökad facklig styrka, stärkt sammanhållning och solidaritet på arbetsplatsen. Vi finns till för att företräda och tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. Det här arbetet börjar med att lyssna. Det är förtroendevaldas samtal med medlemmar som lägger grunden för Fackförbundet STs arbete. 

Som förtroendevald blir du dina kollegors representant på er arbetsplats, men också ambassadör för Fackförbundet ST. En viktig del av ditt uppdrag är att engagera och leda andra i det fackliga arbetet. 

Bli medlem och påverka din arbetsplats!

För att bli förtroendevald inom Fackförbundet ST måste du börja med att bli medlem. 

Läs mer om medlemskapet

Fyra huvuduppgifter 

Oavsett uppdrag har alla förtroendevalda inom Fackförbundet ST fyra huvuduppgifter: att kommunicera medengageravärva och stödja medlemmar. Fackförbundet ST finns till för våra medlemmar och för att stärka deras intressen på arbetsplatsen. 

Rollen som arbetsplatsombud 

Allt fackligt arbete startar med vardagliga samtal som fångar upp viktiga frågor på arbetsplatsen. Som arbetsplatsombud befinner du dig närmast medlemmarna och blir därför en naturlig länk mellan dem, arbetsgivaren och Fackförbundet ST. 

Här under hittar du exempel på aktiviteter som ofta ingår i rollen som arbetsplatsombud. Exakt hur uppdraget ser ut där du jobbar beror på hur det fackliga arbetet är organiserat på din arbetsplats, samt om det finns en ST-avdelning eller inte på din arbetsplats. 

Kommunicera 

 • Anordna medlemsmöten, till exempel för att informera om eller fånga upp medlemmarnas tankar om en förändring på arbetsplatsen 
 • Sprida aktuell information från Fackförbundet ST på arbetsplatsen 
 • Välkomna nya medlemmar 

Engagera 

 • Bidra till att kompetensutveckla medlemmar i fackliga frågor. Ta gärna hjälp av den som är utbildningsansvarig i din närmsta styrelse. 
 • Ordna medlemsaktiviteter 
 • Informera medlemmar om aktuella frågor och vilka aktiviteter Fackförbundet ST erbjuder 
 • Engagera och aktivera medlemmar i fackliga frågor 

Värva 

 • Välkomna nyanställda och informera om Fackförbundet ST
 • Aktivt rekrytera nya medlemmar 
 • Alltid bjuda in potentiella medlemmar till medlemsaktiviteter på arbetsplatsen 
 • Tipsa förbundet om kollegor som är intresserade av att veta mer om Fackförbundet ST 

Stötta och företräda 

 • Fånga upp frågor från medlemmar 
 • Vara en länk mellan medlemmar och den lokala fackstyrelsen 
 • Samarbeta med skyddsombud 
 • Företräda medlemmar i samverkan 
 • Stötta medlemmar som vill ha hjälp och vid behov delta i förhandlingar och överläggningar med arbetsgivaren 
 • Medverka vid nyanställningar 
 • Om du får ett förhandlingsuppdrag av din närmaste styrelse kan det även ingå i ditt uppdrag att ha partskontakt och förhandla med arbetsgivaren i olika fackliga ärenden. 
 • Jobbar du på en arbetsplats utan avdelning så är ditt uppdrag mer omfattande och då får du stöd av ansvarig ombudsman som är anställd på Fackförbundet STs kansli. 

Stöd i uppdraget

Fackförbundet ST erbjuder en introduktionsutbildning till alla nya förtroendevalda. Därefter finns vidareutbildningar för olika uppdrag och arbetsuppgifter. 

Om du blir arbetsplatsombud har din närmaste styrelse eller ansvarig ombudsman på kansliet ansvar att introducera dig i ditt uppdrag och att i samråd med dig och arbetsgivaren se till att du får rätt förutsättningar att utföra det. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss