Företrädarskap i Fackförbundet ST

Publicerad: 2023-11-09

Fackförbundet ST arbetar för demokratins idéer där människovärdet är okränkbart och alla människor är lika värda. Som förtroendevald och företrädare för ST måste du dela dessa värderingar.

Fackförbundet STs ställningstaganden och rutiner för medlemskap och företrädarskap

Fackförbundet ST verkar som en demokratisk och partipolitiskt obunden organisation för medlemmars och förtroendevaldas åsiktsfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet.

ST arbetar för demokratins idéer där människovärdet är okränkbart och alla människor är lika värda. Som förtroendevald och företrädare för Fackförbundet ST måste du dela dessa värderingar.


Läs mer: Fackförbundet STs värderingar


Det är oförenligt att ha fackligt uppdrag i ST och samtidigt vara aktiv i organisationer som kränker mänskliga fri- och rättigheter.

Värdegrund och förhållningssätt

Ta del av Fackförbundet STs värdegrund och förhållningssätt i frågan om medlemskap och förtroendeuppdrag i ST. 

Ladda ner

Kan en medlem bli utesluten hos Fackförbundet ST?

En medlem kan bli utesluten om hen är förtroendevald och agerar på ett sätt i ord och handling, som inte är förenligt med Fackförbundet STs värdegrund och stadgar. Detta gäller om en medlem till exempel är företrädare och förtroendevald för både Fackförbundet ST och organisation som kränker mänskliga fri- och rättigheter och inte är beredd att avsäga sig något av uppdragen. Det är inte förenligt att ha båda.

En medlem kan bli utesluten om hen har blivit dömd för brott, där motivet för brottet står i strid mot principen om alla människors lika värde.

Kontrollerar Fackförbundet ST medlemmar och förtroendevalda?

Fackförbundet ST för självfallet inga register över medlemmars och förtroendevaldas åsikter eller medlemskap i politiska organisationer. Det är genom anmälan som förbundet får kännedom om förhållanden, som kan strida mot förbundets värdegrund.

Kontakta oss

Skicka e-post till staben@st.org om du:

 • Har du kännedom om någon förtroendevald i ST, som är aktiv företrädare i ett parti eller förening/organisation, vars värderingar och verksamhet inte är förenlig med STs stadgar
 • Har kännedom om medlem som har blivit dömd, där motivet till brottet står i strid mot principen om alla människors lika värde
 • Har frågor om dessa rutiner

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss