Illustration över villkorsavtalet

Villkorsavtalet – så påverkar ST anställningsvillkoren inom staten

Publicerad: 2022-03-30

|Uppdaterad: 2024-07-04

Villkorsavtalet är ett kollektivavtal som sätter ramarna för en lång rad av anställningsvillkoren för dem som jobbar inom staten. Avtalet tecknas centralt mellan Arbetsgivarverket och ett antal fackförbund inom staten, däribland Fackförbundet ST, och kan sedan anpassas efter lokala behov och förutsättningar.

Ladda ner Villkorsavtalet

Under avtalsrörelsen förhandlar Arbetsgivarverket och flera fackförbund inom TCO, där ST är det största av dem, om innehållet i villkorsavtalet. I detta avtal regleras bland annat arbetstid, semester, övertidsersättning, uppsägningstid och ersättningar vid sjukdom och föräldraledighet. För att det ska gå att anpassa villkoren efter olika lokala förhållanden och behov så är villkorsavtalet ett så kallat ramavtal, där allt inte specificeras i detalj.

Lokala villkorsavtal omförhandlas vid behov

Vi på ST sluter lokala villkorsavtal direkt med arbetsgivaren, till exempel en viss myndighet. De lokala avtalen omförhandlas inte regelbundet, utan bara när facket och/eller arbetsgivaren tycker att det behövs. Innehållet i de lokala avtalen varierar mycket, men de ska alltid reglera arbetstiden. På det området fokuserar vi på att arbetstiderna ska ta hänsyn till hälsa och god arbetsmiljö, inte bara anpassas efter verksamhetens behov.

Personliga anpassningar av villkoren behövs

Vi som facklig organisation arbetar långsiktigt för att det centrala villkorsavtalet ska ge statligt anställda konkurrenskraftiga villkor. Den som jobbar inom staten har särskilda krav på sig, som inte finns i andra sektorer. Därför ska villkoren vara bästa möjliga – för att staten ska kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Ett exempel är att vi vill ge större utrymme för personliga anpassningar av villkoren, genom att anställda gör enskilda överenskommelser med arbetsgivaren.

Sedan ett antal år tillbaka har vi i varje avtalsrörelse också behövt förhandla för att behålla de villkor vi har. Vi har framgångsrikt lyckats motarbeta flera försämringsförslag, bland annat rörande föräldraledighet och rätt till ledighet på betald arbetstid. Det är en viktig påminnelse om hur stor roll ST spelar för statligt anställdas arbetsvillkor.  

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss