Medlemsbrev

Publicerad: 2023-12-06

|Uppdaterad: 2024-02-14

Här publicerar vi de medlemsbrev som normalt går ut som e-post. Medlemsbrev skicker vi ut ungefär två gånger per termin - ibland fler, oftast inte färre.

Hej ST-medlem!

Här följer sektionens medlemsbrev från november 2023

Här kommer lite information var vi är i 2023 års lönerevision. Vi har ett nytt centralt kollektivavtal som gäller 1 oktober 2023 – 30 september 2025. Det har kommit en mängd information från ST centralt, både under förhandlingen och därefter, om vad det nya avtalet innehåller. Det är tvåårigt, och själva lönedelen ger ett utfall på 4,1 % första året och 3,4 % andra året sett över hela kollek­tivet, dvs. det finns inga individuella garantier. En annan nyhet i årets centrala avtal är att även vi från 1 januari 2024 får den s.k. ”piggelin­pengen”, dvs våra semesterdagar blir nu värda lite mer.

Vårt nya lokala kollektivavtal för Rals23 hittar du här! Vi är just nu mitt uppe i de individuella förhandlingarna som genomförs nu i november. Planen är att vi ska komma i mål i slutet av månaden.

Först när samtliga fackförbund vid universitetet har kommit i mål med sina förhandlingar får cheferna klar­tecken från HR-avdelningen att delge sina medarbetare den nya lönen. Den nya lönen kommer sedan att utbetalas i december, tillsammans med en retroaktiv utbetalning av löneökningen från 1 oktober till 30 november. Om du varit/är tjänstledig, sjukledig eller föräldraledig så regleras retroaktiviteten enligt det lokala kollektivavtalet, se länken ovan.

Vi kommer att återkomma med mer information när lönerevisionen är klar!

Villkorsavtalet innehåller andra förmåner som inte har direkt med lön att göra. Nyheter i årets avtal ser du exempel på nedan, det gäller från 1 januari 2024:

  • Läkemedelsersättning. Nu blir det enklare att redovisa dina utlägg för läkemedel. Du behöver inte längre spara dina fysiska kvitton utan du ska hämta dina kostnader för läkemedel direkt från E-hälsomyndig­heten. Du ska redovisa kostnaderna en gång per år. 
  • Föräldraledighet. Framöver ska du ansöka om föräldraledighet samtidigt som du ansöker om din sommarsemester. Om det uppkommer behov däremellan så har du rätt att göra en ny ansökan. Arbetsgivaren kan tidigast begära ansökan om föräldraledighet från den 1 mars. 
  • Mödravårdsbesök. Nu har alla blivande föräldrar rätt att följa med på ultraljud och kontroller, även om du själv inte är gravid. Detta kan du göra på betald arbetstid. 

I de senaste medlemsmötena har vi lyft olika värden som inte avser lön, som vi lokalt vill förhandla med arbetsgivaren om. Det är t.ex. höjd friskvårdsersättning och att man ska kunna gå till tandläkare likväl som läkare på betald arbetstid. Vi har en del andra villkor på vår lista som vi vill driva tillsammans med de andra arbetstagarorganisationerna Saco-S och Seko. Vi har precis påbörjat dessa förhandlingar och vi återkommer så fort vi har resultat i lokala villkorsavtal.

Är du nyfiken på vårt fackliga arbete och vill engagera dig mer fackligt och vara den lokala styrelsens förläng­da arm så kan en bra start vara att börja som arbetsplatsombud (AO) vid din institution eller avdelning. Nu­mera kan man vara AO för t.ex. del av en institution, del av en byggnad eller del av ett campus. Något som ligger fackförbundet ST varmt om hjärtat är numera även klimatet. Att vara AO i vår organisation med inriktning mot klimatet – skulle det vara intressant?

Du behövs i vårt arbete vid Uppsala universitet! Kontakta oss gärna via e-post till tco@fackorg.uu.se!

Vid ”pennan”
Suzanne Borén-Andersson
Ordförande i fackförbundet STs sektion vid Uppsala universitet