Resultat från sektion Västs årsmöte

Publicerad: 2024-01-26

Nyhet Sektion Väst höll sitt årsmöte den 25 januari då bland annat ny styrelse valdes tillsammans med revisorer och valberedning. Stort tack riktades till avgående styrelseledamot Deya Abdul Rahman och ersättande ledamöter Farzad Adelzadeh och Katrin Gridelli. Ett stort tack riktades även till avgående valberedare Eduardo Maturana och Petter Stjärnström samt avgående revisorsersättare Lotti Szarka.

Nedan följer valresultatet.

Ordförande: Alena Barzngi
Vice ordförande: Magnus Blomqvist
Studieorganisatör: Ingela Lindgren

Ordinarie ledamöter
Marina Oredsson                                   
Robert Sörensson                                 
Sandra Bengtsson                                
Jafar Salahzadeh                                  

Ersättare
Mir Rashid
Magnus Ekelund                                   

Ordinarie revisorer
Åsa Bissette                                                                 
Gordana Brzovic                                   

Revisorsersättare
Jessica Gusso

Valberedning
Halil Batti
Sofia Fallström
Ann-Louise Olsson         

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss