Man som läser nyheter i sin mobiltelefon

Så agerar du som medlem i Fackförbundet ST vid strejk

Publicerad: 2023-04-27

Här läser du om hur du som medlem i Fackförbundet ST ska agera om det uppstår en strejk på din arbetsplats.

Strejk är en konfliktåtgärd som kan bli aktuell i särskilda fall när förhandlingar mellan fack och arbetsgivarorganisationer inte går i lås. För dig som medlem i Fackförbundet ST finns några olika tänkbara strejksituationer som kan vara bra att känna till.

 • Om Fackförbundet ST går ut i strejk

 • Om ett annat fackförbund på arbetsplatsen går ut i strejk

 • Om det uppstår en vild strejk

Nedan förklarar vi hur du som medlem agerar i dessa olika situationer, samt när du kan få ersättning i samband med strejk.

Om Fackförbundet ST går ut i strejk

Fackförbundet ST arbetar i största möjliga mån för att uppnå enighet när vi förhandlar med arbetsgivare om våra medlemmars villkor. Men det kan uppstå situationer där arbetsgivarparten ställer krav på löne- och avtalsvillkor som vi verkligen inte kan acceptera och där vi behöver markera ordentligt för att slå vakt om våra medlemmars rättigheter och villkor. I ett sådana lägen kan vi ta till konfliktåtgärder, där strejk är det yttersta medlet.

En strejk kan bara bli aktuell när det inte finns ett gällande kollektivavtal, till exempel i samband med att ett tidigare kollektivavtal löper ut.

Om Fackförbundet ST tagit initiativ till strejken gäller generellt följande:

 • Du ska inte utföra ditt ordinarie arbete. Som medlem behöver du vara beredd på att bli tilldelad andra arbetsuppgifter av Fackförbundet ST, till exempel att fungera som informatör eller strejkvakt.

 • Du ska höra av dig till oss om du upplever att din arbetsgivare pressar dig till att arbeta eller verkar planera för att ersätta dig med annan personal när du strejkar.

 • Vi ersätter dig för inkomstbortfall som strejken orsakar (läs mer under rubriken “Ersättning vid strejk” nedan).

 • Vi finns tillgängliga för råd och stöd.

I samband med varsel om strejk kommer du som medlem få information av oss om vad som är på gång och hur du ska förhålla dig till det. Det kommer i ett sådant läge också finnas en jourtelefon dit du kan ringa om du undrar något.

Det är alltid viktigt att hålla dina uppgifter på Mina Sidor uppdaterade. Detta är särskilt viktigt i händelse av en konflikt, då vi behöver kunna hålla löpande kontakt med dig. Dessutom är det viktigt att vi har korrekta inkomstuppgifter för att kunna ersätta dig vid eventuellt inkomsbortfall som kan uppstå till exempel vid en strejk eller lockout.

I ett sådant tillfälle är det särskilt viktigt att du säkerställer följande:

 • Att vi har din privata mejladress. Vid en eventuell konflikt kommer vi inte kunna nå dig på din jobbmejl.
 • Att du har registrerat rätt inkomstuppgifter. Detta eftersom den ersättning vi betalar ut vid en eventuell strejk eller lockout baseras på vilken inkomst du har.

Så uppdaterar du dina uppgifter.

Om ett annat fackförbund strejkar

På vissa arbetsplatser finns flera fackförbund representerade, vilket innebär att du och dina kollegor kan tillhöra olika fack. Ibland väljer ett eller flera fackförbund att ta ut sina medlemmar i strejk, medan andra inte gör det. I en sådan situation kan du och dina kollegor behöva agera på olika sätt.

I en situation när ett eller flera andra förbund – men inte Fackförbundet ST – tar ut sina medlemmar i strejk, har du rätt att förhålla dig neutral i konflikten. Det innebär att:

 • du inte behöver ta över strejkande kollegors arbetsuppgifter om det är sådana som du inte utför i normala lägen. Om din arbetsgivare beordrar dig att ta över strejkande kollegors arbetsuppgifter, trots att du bett om att få vara neutral, hör av dig till oss.
 • du dock måste utföra så kallat skyddsarbete om arbetsgivaren ber dig. Om du är tveksam till om det som arbetsgivaren säger är skyddsarbete verkligen är det, hör av dig till oss.


Vi kommer i god tid informera dig om vad som gäller om ett annat fackförbund på din arbetsplats tar ut sina medlemmar i strejk. Vi kommer även att hålla dig uppdaterad om hur situationen utvecklar sig och finnas tillgängliga för att ge råd, svara på frågor och erbjuda stöd.

Om det uppstår en vild strejk

En vild strejk är en strejk som genomförs direkt av arbetstagare utan stöd av ett fackförbund. Vilda strejker står i strid med strejkrätten (läs mer i stycket ”Om strejkrätten” nedan) och är därför något som Fackförbundet ST tar avstånd ifrån och avråder våra medlemmar från att delta i.

Om du deltar i en vild strejk kan det få allvarliga konsekvenser. Både du och vi som fackförbund kan bli stämda av arbetsgivaren och tvingas betala både skadestånd och rättegångskostnader. Dessutom riskerar du att bli uppsagd, eftersom din anställning bygger på en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. I den överenskommelsen ingår att du förväntas jobba vissa tider och där har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet.

Vilda strejker kan i värsta fall dessutom leda till andra åtgärder från arbetsgivarna, såsom nedstängda verksamheter och uppsägningar.

Ersättning vid strejk

En strejkkassa är en typ av fond som vi och andra fackföreningar använder vid strejker eller andra former av konflikter med arbetsgivarparten under förhandlingar. Pengarna i strejkkassan kan användas för att betala ut konfliktersättning till medlemmar som kompensation för inkomstbortfall.

Under strejk eller konflikt får du som medlem en fast daglig ersättning från Fackförbundet ST. Hur mycket du får beror på hur mycket du vanligtvis tjänar. Ersättningen är skattefri. Vi ersätter också kostnader som arbetsgivaren normalt sett skulle betala.

 • Fackförbundet ST ersätter bara våra egna medlemmar och bara om vi som förbund själva gått ut i konflikt.

 • Om ett annat fackförbund går ut i strejk, är det deras förbund som har ansvar för eventuell ersättning till sina medlemmar.

Om strejkrätten

Strejkrätten är en viktig del av den svenska arbetsmarknaden. Den ger arbetstagare rätten att strejka, det vill säga att tillfälligt sluta arbeta för att protestera mot något som de anser är orättvist eller oacceptabelt på arbetsplatsen.

För att en strejk ska vara laglig i Sverige måste den vara organiserad av en fackförening. Strejken måste också ha anknytning till en så kallad legitim konflikt, det vill säga en konflikt som rör arbetstagarnas anställningsvillkor. Enligt strejkrätten råder fredsplikt under tiden ett kollektivavtal är gällande. Det betyder att varken arbetsgivare eller fackförbund får vidta eller delta i konfliktåtgärder som strejker eller blockader så länge det finns ett kollektivavtal som gäller.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss