Illustration över märket

Märket – vad det är och hur det påverkar din lön

Publicerad: 2022-03-23

|Uppdaterad: 2023-04-17

Det talas ofta om "märket" när nya kollektivavtal ska förhandlas. Märket är den procentuella löneökning som den svenska industrisektorn har förhandlat fram i sina kollektivavtal. Den här löneökningen agerar som ett slags standard – ett riktmärke – som de andra sektorerna brukar förhålla sig till när de förhandlar om sina egna löneökningar.

Märket 2023 satt

Fredagen den 31/03/2023 blev industrins löneavtal klart, där parterna enades om en löneökning på 7,4 procent under en tvåårsperiod. Under det första året kommer ökningarna att vara 4,1 procent och under det andra året 3,3 procent.

– Den svenska modellen har åter levererat och facken har tagit ansvar för verklig reallöneökning över tid. Nivån är den högsta sedan Industriavtalets tillkomst, konstaterar Fackförbundet STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.

Löneökningarna som fastställs i Industrins löneavtal utgör det så kallade “märket” som fungerar normerande för löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad. Det kommer därmed även påverka förutsättningarna för STs förhandlingar under avtalsrörelsen.

– Ett tvåårsavtal ger stabila förutsättningar för vår kommande avtalsrörelse för statligt anställda, förklarar Åsa Erba Stenhammar.

Läs mer: vad innebär märket för ditt lönesamtal?

  Industrins avtal blir "märket"

  När det blir dags att förhandla nya kollektivavtal är industrisektorn först ut i Sverige.

  Industrin är den från utlandet mest konkurrensutsatta sektorn i Sverige. För att inte urholka industrins konkurrenskraft, som ännu har stor betydelse för landets ekonomiska välstånd, väljer andra branscher att se hur industriavtalen ser ut och utgår sedan ifrån dem i de egna avtalsförhandlingarna.

  Industrisektorn sätter på så sätt "märket" när det gäller hur mycket lönerna i Sverige får öka. Märket är dock ingen lag, utan agerar mer som en norm, som övriga sektorer av tradition oftast väljer att förhålla sig till.

  Så kan märket motverka inflation

  Om märket sägs gynna den svenska ekonomins konkurrenskraft spelar den också roll när det gäller att motverka inflation.

  Inflation kan uppstå på olika sätt men går ut på att penningvärdet minskar. Om du hade en hundralapp förra året är den värd 98 kronor i år om inflationen legat på 2%.

  Det är riksbankens mål att inflationen ska ligga på just 2% per år. På så sätt blir ekonomin i Sverige trygg och långsiktig. Vad händer då med din lön när inflationen är positiv och priserna ökar varje år?


  Läs mer: Priserna ökar – varför inte lönen?


  Reallöneökningar

  Kort och gott – en löneökning som klarar att bibehålla Sveriges konkurrenskraft inom industrin ger också stora vinster för hela ekonomin. Svenska löner ökar då i takt med omvärlden och kronan blir stark. På så sätt hålls inflationen i schack och arbetstagarna i Sverige får reallöneökningar. 

  Ökar svenska löner mer än andra länders så minskar även vår konkurrenskraft med omvärlden. Då stiger inflationen och den ”äter upp” löneökningarna. I värsta fall kan det bli som på 90-talet då det trots höga procentsatser på löneökningen blev mindre värde att handla för i plånboken.

  Årliga lönehöjningar löser problemet

  Det finns ingen lag som säger att din lön ska höjas varje år. Och det är få arbetsgivare som självmant skulle höja lönerna om det inte krävdes.

  Därför är det av stor betydelse att fackförbunden tecknar kollektivavtal med siffror i.

  Fackförbundet ST tycker nämligen att det ska finnas en siffra med i kollektivavtalen som säger hur mycket lönerna ska höjas varje år. Med en siffra i kollektivavtalet som lägst är i nivå med märket får du en god löneutveckling.


  Läs mer: Fackförbundet STs lönepolitik


  Får alla lön i nivå med märket?

  Nej, alla avtal har inte individgarantier. Fackförbundet ST förhandlar fram en siffra i de centrala avtalen som motsvarar den löneutveckling som alla anställda på arbetsplatsen gemensamt ska ha. Denna siffra utgår ifrån märket och vårt mål är att alla ska få en bra löneutveckling.

  Men det är i slutändan din arbetsgivare som bestämmer hur procenten ska fördelas. Utifrån lokala lönekriterier (exempelvis ditt ansvar och dina prestationer under året) får du en viss procent i löneökning. 

  Garanti för låg löneutveckling

  Får du ingen eller låg löneutveckling över tid är det något som din chef måste kunna motivera. Din chef ska även diskutera detta med dig och tillsammans med dig planera vad du kan göra för att påverka din lön. Detta kan ske i exempelvis utvecklingssamtalen eller lönesamtalen. 

  Får du ingen eller låg löneutveckling över tid kan du enligt kollektivavtal på den statliga sektorn (myndighet, affärsverk eller liknanande) ha rätt till särskilda åtgärder.

  Frågor kring för låg löneutveckling?

  Är du statligt anställd och tycker att din löneutveckling är för låg? Fackförbundet STs lönerådgivning ger dig råd och stöd inför ditt nästa lönesamtal. 

  Till lönerådgivningen

  Krontalsplattan - ytterligare en garanti

  Med en krontalsplatta kan vi se till att de med lägst löner får lite extra. I praktiken innebär det att de som tjänar under en viss nivå kommer att bidra med mer pengar till den totala lönepotten på en arbetsplats.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss