Så skriver du ett bra personligt brev

Publicerad: 2022-04-14

Ditt personliga brev är din chans att berätta varför just du är rätt person för just det jobb som du söker. Brevet är en möjlighet att få med sådant som kanske inte framgår i ditt cv, och att argumentera för att just du ska bli utvald. Därför bör du inte återanvända samma brev för alla jobb du söker.

Konkreta tips för ett bättre personligt brev

 • Motivera i ditt personliga brev varför du söker jobbet. Hitta tre anledningar till att du vill ha jobbet och bygg upp din argumentation efter det. Skriver du för många anledningar kan brevet bli för långt. Hittar du inte mer än en anledning – är det verkligen rätt jobb för dig?
 • Formulera dig kort och kärnfullt. En luftig A4 räcker gott och väl som personligt brev.
 • Beskriv dina tidigare erfarenheter. Du kan inte ta för givet att arbetsgivaren förstår under vilka förhållanden du har arbetat.
 • Ge tydliga exempel på dina egenskaper och färdigheter. Att du är noggrann eller flexibel säger egentligen ingenting. Ju fler egenskaper som radas upp efter varandra, desto mindre blir trovärdigheten. Genom att ge exempel löpande i brevet ökar du trovärdigheten i och med att du sätter in dina egenskaper i ett större perspektiv.
 • Det personliga brevet får gärna vara just personligt, men inte för privat. Om du vill kan du avsluta med ett stycke om familj, fritid eller intressen, men håll det kort. 

Frågor att basera ditt personliga brev på

 • Vad kan du bidra med till arbetsgivaren eller tjänsten?
 • Vad kommer skilja dig från dina medsökande/konkurrenter?
 • Varför vill du ha detta jobb?

Exempel på hur du kan beskriva dina egenskaper

Skriv inte:

"Jag är noggrann, flexibel, van att arbeta såväl självständigt som i grupp, social samt drivande."

Skriv exempelvis istället:

"Som skattehandläggare har jag genomfört ett otal revisioner där jag har haft stor nytta av min förmåga att vara noggrann samt arbeta såväl självständigt som i större grupper."

Skriv inte:

"Jag jobbar på Arbetsförmedlingen som handläggare."

Skriv exempelvis istället:

"Arbetet inom Arbetsförmedlingen är bitvis väldigt pressat vilket ställer stora krav på att snabbt läsa människor och fatta snabba beslut."

Att hänvisa till telefonsamtal i ditt personliga brev

Om du har ringt och ställt frågor till en kontaktperson bör du referera till det samtalet i ditt personliga brev. Många arbetsgivare uppskattar samtalen och gör anteckningar på vilka arbetssökanden som ringt. Det behöver inte vara så att den som ringt är den som är mest intresserad av jobbet, men det kan vara ett bra tillfälle för dig att göra ett gott intryck.

Om du ringer, glöm inte att förbereda frågor. Några frågeställningar att fundera kring är:

 • Var ligger tyngdpunkten i arbetet?
 • Vad ser du kommer bli den största utmaningen för den person som får jobbet?
 • Vilken bakgrund har de som arbetar med detta idag?

Undvik dessa slags frågor:

 • Hur många som sökt tjänsten. Det borde inte vara det mest intressanta för dig.
 • Frågor som besvaras i annonsen. Det kan verka som att du inte läst igenom annonsen ordentligt.
 • Att be personen att berätta mer om tjänsten i allmänhet. Det kan verka som att du bara vill ringa för samtalets skull och inte för att du har funderingar.

När det personliga brevet är klart

När du har skrivit klart ditt personliga brev kan du jämföra texten med ditt CV för att se till att inte samma information är med två gånger. Du kan också jämföra brevet med jobbannonsen så att det som arbetsgivaren efterfrågar täcks in.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss