Lokalt fack ger stöd

Medarbetarsamtal – frågor och svar inför ditt möte med chefen

Publicerad: 2023-06-09

Medarbetarsamtalet är din chans att prata med chefen om din prestation och hur du vill utvecklas på jobbet. Här ger vi tips på hur du förbereder dig så du får till ett så bra medarbetarsamtal som möjligt utifrån dina individuella mål.

Så förbereder du dig inför ditt medarbetarsamtal

För att både du och din chef ska få ut det mesta av medarbetarsamtalet  är det viktigt att ni båda förbereder er. För dig är det viktigt att få veta hur din chef ser på din roll i organisationen och vilka utvecklingsmöjligheter du har. För din chef är det viktigt att få ta del av din återkoppling så att hen har möjlighet att utvecklas.

På många arbetsplatser finns det mallar för samtalet, men om det inte gör ska du be din chef att mejla en agenda inför samtalet. 

Här är några rubriker som du kan utgå ifrån:

  • Dina arbetsuppgifter och hur du upplever dem
  • Din arbetsinsats under året; vilka utmaningar du haft och vilka mål du uppnått
  • Din utveckling sedan det senaste utvecklingssamtalet
  • Din arbetsmiljö och hur du trivs på jobbet
  • Din kompetens
  • Dina erfarenheter
  • Ditt behov och intresse för utveckling; hur vill du växa framåt?
  • Sist men inte minst. Vad är din feedback till din chef?

Medarbetarsamtalet – ta del av våra frågor och svar 

Samtalet är ditt tillfälle att lyfta dina behov av kompetensutveckling. På många arbetsplatser finns det mallar för samtalet, men om det inte gör det kan du be din chef att mejla en agenda inför samtalet. Här är exempel på frågor som du kan fundera på inför ditt kommande medarbetarsamtal.

Nuläge – frågor att reflektera över

Fundera om din arbetsbelastning känns rimlig och om du har rätt förutsättningar att utföra ditt jobb generellt. 

Berätta något du är stolt över! Försök gärna koppla ditt exempel till verksamhetens mål.

Lyft något som visar hur du använde din kompetens. Om du lärde dig något nytt är det också värdefullt att berätta om här.

Tänk tillbaka på hur du har utvecklats det senaste året. Om en plan gjordes vid förra samtalet kan du utgå från den.

Utgå från målen som du satt tillsammans med din chef.  Fundera över om målen som sattes är rimliga att nå eller om behöver något förändras. 

Här är det fritt fram att vara mallig. Beskriv en lyckad arbetsinsats!

Berätta vad du tycker är roligt! Finns det något du vill göra mer av eller annat som skulle göra att du trivs bättre på jobbet? 

Lyft goda exempel på ditt samarbete och påtala även eventuella svårigheter om det finns. Kom bara ihåg att vara lösningsorienterad.

Prata med din chef om hur utvecklingen för arbetsplatsen ser ut framåt. Vilka mål finns det för verksamheten och hur kan din roll bidra till att uppnå dem?

Diskutera hur din roll kan behöva utvecklas för att du ska kunna bidra till verksamhetens mål på längre sikt. 

Hur ser du på din arbetsmiljö? Fundera över din fysiska och din psykosociala arbetsmiljö. Om du känner dig stressad ofta så behöver du ta upp det med chefen. Fungerar samarbetet med kollegorna? Behöver du hjälp att prioritera?

Beröm gärna det du tycker fungerar bra och påtala det som du inte tycker fungerar bra. Men var konstruktiv. Förbättringsförslag brukar ofta vara uppskattade. Är din chef tillgänglig? Får du stöd i den utsträckning du behöver? 

Tänk tillbaka på det sista året och välj några exempel som visar på din utveckling. Koppla gärna dina exempel till organisationens mål.

Om ditt arbetsliv ofta spiller över på fritiden behöver ni göra något åt det. Ta upp det med chefen och diskutera lösningar!

Spana in utbildningar eller annat som du gärna skulle vilja gå och fråga chefen. Var tydlig med hur det är kopplat till din yrkesmässiga utveckling. 

Framtiden – frågor att reflektera över

Berätta om hur du vill växa i ditt yrkesliv. Dina mål kan vara en blandning av både långsiktiga och kortsiktiga.

Förklara hur du själv kan bidra till att nå dina mål utifrån de resurser du har.

Det här kan handla om behov av mer tid, stöd av kollegor eller om du behöver någon form av kompetensutveckling.

Ofta går den här frågan att koppla till om du behöver mer stöd för att kunna nå dina mål.

Försök vara så specifik du kan. Det underlättar att få resurser till kompetensutveckling. 

Våra jobb kan till exempel förändras av ny teknik. Om du känner att du inte hängt med i den utvecklingen så ska du kunna få extra stöd.

Försök se din roll ur ett lite större perspektiv. Hur tror du att din roll och du själv kommer utvecklas i framtiden?

Försök gärna hitta inspiration från riktiga utbildningar om det är möjligt. Det kan öka chanserna för att dina önskemål ska bli verklighet. 

Fundera på vad du behöver. Det kan handla om allt från en kurs, en utbildning, en praktik eller en mentor.

Utbildningar passar inte alla och lämpar sig inte i alla lägen. Då kanske en praktik är en bättre lösning.

Fundera hur det ser ut på ditt jobb. Finns det möjligheter till utveckling inom organisationen?

Om det är något som du inte kan ändra på själv är det viktigt att du påpekar du för chefen här.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss