Grupp av människor pratar på kontoret

Vad ska vi ha kontoret till?

Publicerad: 2021-06-14

För att få en bättre bild av vad medlemmarna önskar sig i arbetslivet efter pandemin skickade vi en enkät till fem stora myndigheter och universitet. Svaret vi fick tillbaka är entydigt; STs medlemmar vill inte gå tillbaka till arbetslivet så som det såg ut före pandemin.

I stället finns det en stark vilja till förändring. Ungefär två tredjedelar av de som svarat vill fortsätta arbeta hemma minst ett par dagar i veckan. Vi ser också att kontorets utformning och funktion kommer att behöva anpassas till detta nya sätt att arbeta. 

Resultaten i korthet

 • 50 % av de svarande vill arbeta på distans 2–3 dagar/vecka och räknar med att den fasta arbetsplatsen avvecklas.
 • Nästan 20 % vill arbeta på distans hela tiden.
 • Mindre än 5 % vill arbeta som innan pandemin
 • 80 % tycker att kontorets viktigaste funktion är att träffa kollegor

  Bakgrund och sammanfattning

  Sedan mars 2020 har hela världen präglats av pandemin – Covid-19. Farsoten har snart sagt nått in i alla skrymslen och ingen har kunnat stå utanför. Sjukdom, död och lidande har svept fram över jorden. De personliga katastroferna har vi kunnat se i andelen smittade och avlidna. Människor har förlorat sina jobb, företag har tvingats i konkurs, skilsmässorna har ökat och vi har fått lära oss att närhet till andra människor är förknippad med fara. 

  När viruset kom förändrades våra livsbetingelser. Liksom hela samhället påverkades även arbetsmarknaden. Det arbetsliv som vi kände till ändrade plötsligt form och karaktär. Alla som kunde tvingades ställa om. Det “nya vanliga” för många tjänstemän blev att jobba på distans. Nästan ett och ett halvt år senare arbetar många fortfarande hemifrån och sköter sina arbetsuppgifter på distans. 

  Frågan är vad STs medlemmar tycker om att jobba på distans och att i huvudsak träffa kollegor och chefer över en skärm? För att få en bättre bild av vad medlemmarna önskar sig när det gäller arbetslivet efter pandemin skickade vi en enkät till medlemmar på fem stora myndigheter och universitet.

  Ladda ned rapporten

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss