Ballonger med text

Arbetsmiljöundersökning 2018

Publicerad: 2022-02-28

23/10/2018 - De som ofta eller dagligen möter medborgare i sitt arbete har en mycket utsatt arbetsmiljö. Det visar Fackförbundet STs medlemsundersökning om arbetsmiljön i staten 2018.

ST har frågat drygt 4 000 medlemmar om hur deras arbetsmiljö ser ut. Ju oftare en anställd har medborgarkontakter desto sämre upplever denne sin arbetsmiljö. Det gäller exempelvis för STs medlemmar på Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Skatteverket.

- Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och intensifiera arbetet för en god arbetsmiljö. Regeringen behöver också se över det årliga effektiviseringskravet som finns inom statlig sektor. Bristerna i arbetsmiljön försämrar förutsättningarna för STs medlemmar att göra ett bra jobb och det försvårar för arbetsgivarna att behålla och rekrytera ny personal. I förlängningen får detta allvarliga konsekvenser för hela samhället, kommenterade Britta Lejon förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Fackförbundet STs undersökning visar bland annat att: 

  • 1 av 5 av de med dagliga medborgarkontakter anser att de har en dålig eller mycket dålig fysisk arbetsmiljö.
  • 1 av 3 av de med dagliga medborgarkontakter anser att de har en dålig eller mycket dålig psykosocial arbetsmiljö.  
  • 6 av 10 av de med dagliga medborgarkontakter anser att arbetsbelastningen har ökat. De upplever i högre utsträckning ofta stress och olustkänslor till följd av sitt arbete.
  • Den vanligaste orsaken till dålig psykosocial arbetsmiljö är brister i ledarskapet, vilket nästan 7 av 10 uppger. Högt arbetstempo, ständiga förändringar i arbetsorganisationen är andra orsaker.

- STs medlemmar är stolta över att få arbeta på medborgarnas uppdrag. De trivs med kollegor, upplever att de har intressanta arbetsuppgifter och gläder sig över att få göra nytta. Men de påverkas av otillräckligt ledarskap, hög arbetsbelastning, bristande resurser samt en utsatthet för hot och våld. Mer än andra drabbar detta de som har många medborgarkontakter. Nu är det hög tid att ta tag i de problemen, kommenterade Britta Lejon.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss