STs podd, avsnitt 2: Krigsplacering & krisberedskap

Avsnitt 2. Krigsplacering & krisberedskap

Publicerad: 2022-08-25

I det andra avsnittet av podden Statshemligheter undersöker vi vad som händer om det blir krig i Sverige. Som statligt anställd får du en viktig roll, särskilt om du är krigsplacerad.

Vi reder ut vad en krigsplacering exakt innebär med hjälp av Petra Ekroth, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST. Vi hör även ett inslag där Oksana Huz, som flydde från Ukraina, berättar om hur ukrainska statsanställda med krigsplacering har påverkats av kriget. Skulle det bli lika illa för svenska tjänstepersoner? 

Programledare: Silvia Kakembo 

podden statshemligheter

Läs mer om krigsplacering

Vad betyder det att vara krigsplacerad som statligt anställd?

Läs mer

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss