STs podd, avsnitt 3: Klimatsmart stat

Avsnitt 7. Klimatsmart stat – kan myndigheter rädda klimatet?

Publicerad: 2022-11-21

Sverige har förbundit sig till Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen. Men hur ser vi till att den svenska staten lever upp till sina åtaganden för klimatet? Och vad kan du som statlig tjänsteman göra själv?

Staten och myndigheter kan gå före när det gäller klimatomställningen. Det visar exemplet Nya Zeeland där offentlig sektor klimatsäkras i rekordfart. Eva Mineur från Klimatpolitiska rådet och före detta statssekreterare Eva Svedling (MP) diskuterar vad staten och förvaltningen kan göra för att hjälpa hela Sverige att minska koldioxidutsläpp. Myndigheterna skulle kunna göra stor skillnad för klimatet om de inte behövde tampas med målkonflikter och otydlig styrning. Men måste man vänta på order ovanifrån eller kan man börja vid eget skrivbord?

Programledare: Silvia Kakembo

Eva Svedling, Silvia Kakembo och Eva Mineur

Så kan du påverka för bättre klimatarbete på arbetsplatsen

Är du nyfiken på klimatomställningen, fackets roll i den, och vad du kan göra för att påverka? Det finns många möjligheter till förändringar som hjälper utvecklingen mot ett mer klimatsmart samhälle. Du som är medlem eller förtroendevald i Fackförbundet ST kan logga in på Mina sidor och ta del av material för studiecirklar, utbildningar och tips för en mer klimatsmart arbetsplats.

Logga in och läs mer

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss