Dessa delar vi information med 

Publicerad: 2022-04-18

Vi har informationsutbyte med andra organisationer i de fall det krävs för att fullfölja uppdraget så som det beskrivs i stadgar och kollektivavtal.

Vilka vi kan komma att dela information om dig med: 

1. Försäkringsbolag

Vi delar dina uppgifter med försäkringsbolag för att de ska kunna tillhandahålla förmånliga medlemsförsäkringar.    

2. Banker

Vi delar dina uppgifter med banker i samband med utbetalningar samt utskick av e-fakturor och betalning med autogiro.   

3. Arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer

Vi kan komma att dela dina uppgifter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer inför lönerevision för att säkerställa att din rätt till lönerevision enligt relevant kollektivavtal uppfylls eller om det skulle uppstå en strejk- eller annan konfliktåtgärd med din arbetsgivare.   

4. Fackförbund

Vi kan dela dina uppgifter med andra fackförbund om du är dubbelansluten, eller när STs medlemmar företräds av annat fackförbund. 

5. Tryckeri och postombud

Vi delar dina uppgifter med tryckeri och postombud för att säkerställa att relevant information från ST når dig.   

6. Leverantörer av it-system och -tjänster

Vi kan komma att dela dina uppgifter med leverantörer som tillhandahåller it-stöd åt oss. Kopior görs av databaser där dina personuppgifter kan förekomma i syfte att säkra systemens motståndskraft.  

7. Leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda

Vi kan komma att dela information om dig med leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda för att du ska erhålla de tjänster du har rätt till som medlem.   

8. Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket eller Försäkringskassan om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss