Fackförbundet STs kansli

Publicerad: 2022-02-11

|Uppdaterad: 2024-05-17

STs kansli består av fyra enheter samt av medlemstidningen Publikts redaktion. Cirka 100 medarbetare jobbar på STs kansli runtom i landet. Kansliets huvudkontor ligger på Sturegatan 15 i Stockholm.

Kansliets kontaktuppgifter

  Kontakta kansliet

  Kanslichefen

  Förbundssekreterare

  Enheten för Avtal och förhandling

  Enheten för Kommunikation och påverkan

  Enheten för Medlem och förtroendevald

  Enheten för Verksamhetsledning

  Medlemstidningen Publikt

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss