Tre personer sitter på ett möte i ett kontor

Medlemsavgift: så mycket kostar medlemskapet i ST

Publicerad: 2022-01-18

|Uppdaterad: 2024-01-01

Som ny yrkesverksam medlem i Fackförbundet ST får du de tre första månaderna gratis. Efter den perioden gäller ordinarie avgift vilken varierar beroende på din inkomst.

Viktigt att veta

 • Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i Fackförbundet ST de senaste 18 månaderna.
 • Utöver förbundsavgiften kan det även förekomma avdelnings-, sektions- och klubbavgifter. Storleken på de här lokala avgifterna kan variera då varje lokal facklig organisation själva fattar beslut om dessa på sina årsmöten. Dessa lokala avgifter används till bl.a. lokala medlemsaktiviteter, medlemsvärvning samt annat fackligt stöd.
 • Om du arbetar på en arbetsplats utan avdelning tillkommer en kostnad på 25 kronor per månad till förbundet istället för lokal avgift. Den avgiften är till för att finansiera det utökade stöd som du får från förbundet om du inte har en lokal avdelning som kan ge dig stöd på din arbetsplats.
 • Pensionärsmedlemskapet kostar 340 kronor per år. På Mina sidor kan du läsa mer om pensionärsmedlemskapet i Fackförbundet ST

  Månadsavgifter 2024

  OBS: i tabellen nedan redovisas endast storleken på förbundsavgiften. Din månadsavgift kan även innefatta en eller flera lokala avgifter och därmed bli högre än de belopp som anges. Kolla med ditt lokala fack om lokala avgifter förekommer på din arbetsplats.

  Månadsinkomst              Månadsavgift (förbundsavgift)

  • Upp till 15 999 kronor: 172 kronor 
  • 16 000 - 17 999 kronor: 189 kronor 
  • 18 000 - 19 999 kronor: 205 kronor 
  • 20 000 - 21 999 kronor: 221 kronor
  • 22 000 - 23 999 kronor: 238 kronor 
  • 24 000 - 25 999 kronor: 254 kronor 
  • 26 000 - 27 999 kronor: 270 kronor 
  • 28 000 kronor och uppåt: 287 kronor

   Hur betalar jag medlemsavgiften?

   Du kan betala medlemsavgiften via autogiro, e-faktura, avi eller Kivra.

   Betala med autogiro eller e-faktura

   Enkelt och tryggt kan du betala medlemsavgiften med autogiro, e-faktura eller Kivra. Här berättar vi om du du som vill bli medlem i ST kan göra. 

   Läs mer

   Vad räknas som inkomst?

   Medlemsavgiften baseras på din sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med inkomst menas:

   • lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive fasta lönetillägg.
   • Annan skattepliktig ersättning, till exempel: 
    - sjukpenning och rehabiliteringspenning 
    - föräldrapenning 
    - arbetslöshetsersättning 
    - ersättning från Trygghetsstiftelsen 
    - avgångsvederlag eller liknande 
    - omvårdnadsbidrag 
    - omställningsstudiestöd

   Följande räknas inte med i inkomsten

   • Pension/sjukersättning oavsett om den är hel eller utgör en del.
   • Rörliga lönetillägg (till exempel jour-, OB-, övertids- och beredskapstillägg).

   Grupper som är avgiftsbefriade eller betalar lägre avgift

   • Som ny yrkesverksam medlem får du de tre första månaderna gratis. Efter den perioden gäller ordinarie avgift.
   • Studentmedlemmar är helt avgiftsbefriade
   • Studentmedlem som övergår till yrkesverksamt medlemskap får de 3 första månaderna gratis. Därefter betalar du vår lägsta gällande medlemsavgift i 9 månader – oavsett vad din inkomst är. Erbjudandet gäller dig som blir studentmedlem från 1 oktober 2023. Om du blivit studentmedlem innan 1 oktober 2023 kostar ditt första år som yrkesverksam medlem 100 kronor totalt.
   • Yrkesverksamma medlemmar som är studielediga och finansierar själva sina studier kan bli avgiftsbefriade eller får reducerad avgift om medlemmen arbetar mer än 20 % per månad.
   • Värnpliktiga i grundutbildning är avgiftsbefriade.
   • Du som är doktorandmedlem betalar 100 kronor per månad.
   • Du som är pensionärsmedlem betalar 340 kronor per år.

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss