ST inom PostNord Nord

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till Sektion Nord

Vår sektion organiserar medarbetare i PostNord inom postnummerområdena 82-98.

Vi som är förtroendevalda är organiserade i en sektionsstyrelse med 7 ledamöter samt 21 stycken arbetsplatsombud/skyddsombud som täcker hela området.

Styrelsen

Per-Åke AleniusOrdförande

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss