Bli medlem i Fackförbundet ST

Välkommen till ST! Vi bjuder nya medlemmar på medlemsavgiften i tre månader. Därefter betalar du endast 50 kr/månad i sex månader.
Ju fler som är medlemmar i ST, desto större möjlighet har vi att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Som medlem får du bland annat:
  • Inkomstförsäkring
  • Juriststöd och rättshjälp
  • Facklig rådgivning
  • Försäkringar och rabatter
Du kan även bli medlem via telefon:

0771-555 444

1/3
Personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Anställning
Chef
Doktorandmedlemskap (läs mer)
2/3
Medlemskap i Fackförbundet ST

UTDRAG UR STs STADGAR
Medlemsavgifter § 72
Medlemsavgifter (till förbundet, avdelning, sektion och klubb) inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
Detta innebär att inbetalning av medlemsavgift vanligtvis sker via löneavdrag. Om detta inte är möjligt på din arbetsplats, sker inbetalningen via utsänt inbetalningskort eller bankernas autogiro.

Övergång från annat förbund
Medlemskap i STs a-kassa

Medlemskap i STs a-kassa söker du separat! Vi skickar dig en blankett.

Har du inte fått medlemsansökan inom en vecka
så kontakta a-kassan på e-post medlemskap-skräppost@stsakassa.se (ta inte med "-skräppost")
eller på telefon 08-517 590 00
Ansökan finns också för utskrift på www.stsakassa.se.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan Fackförbundet ST och STs a-kassa.


3/3
Viktig information

Rabatt för nya ST-medlemmar. Under dina första tre månader som medlem i Fackförbundet ST bjuder vi på medlemsavgiften. Under de följande sex månaderna betalar du endast 50 kronor per månad. Därefter betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. OBS! Erbjudandet gäller inte för dig som varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Inkomstförsäkring. Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på Bliwas webbplats www.bliwa.se/st.

Försäkring. Som ny medlem får du automatiskt två kostnadsfria försäkringar, en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring, under tre månader genom STs samarbete med försäkringsbolagen Förenade Liv och Trygg-Hansa. Är du under 55 år får du även en sjukförsäkring under tre månader. Efter tre månader betalar du själv premien via löneavdrag, autogiro eller inbetalningskort. Om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter de kostnadsfria månaderna måste du avanmäla dem till Förenade Liv respektive Trygg Hansa inom två månader från startdatum. Du kommer att få mer information om detta i brev från försäkringsbolagen.

Personuppgifter. ST är enligt Personuppgiftslagen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i denna medlemsansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten samt de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

Genom att bli medlem samtycker du även till att ST kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av STs aktiviteter och erbjudanden. ST kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Alla medlemmar har rätt att skriftligen och utan kostnad återkalla samtycket till marknadsföring, begära ett registerutdrag eller en rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

Detta görs genom att du kontaktar STs kansli via mr-skräppost@st.org (ta inte med "-skräppost")

ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. ST behöver därför ta del av ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med skatteverket. Ditt personnummer är den enda garantin för att värdehandlingar som exempelvis försäkringsbevis inte hamnar i fel händer. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga information om andra fackliga aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar ST andra eventuella adressförändringar, som exempelvis nytt mobiltelefonnummer eller mejladress.

Utträde. Utträde ur ST kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader. Läs mer om utträde här.

Min sida

Glömt lösenord

Framtidsjobb i Stockholm

Pressmeddelande

Fler jobb i Stockholm är möjliga idag

2010-05-19
De närmaste fem åren finns stora rekryteringsbehov på statliga arbetsplatser i Stockholms län. Omkring 36 000 jobbchanser skapas. Det visar en ny undersökning av Fackförbundet ST. Störst är möjligheterna för den som är ung, välutbildad, vill jobba i en större stad och känner för samhällsuppdraget. Jobben kan hjälpa Stockholm och därmed Sverige ur krisen om regering och arbetsgivare agerar nu.

 

Samhällets lågkonjunktur är statens högkonjunktur. Efterfrågan på bl.a. Arbetsförmedlingen, universitet och högskolor, infrastruktur och rättsväsende är hög. Samtidigt pågår generationsväxlingen; staten är den sektor med flest äldre anställda. Dessutom ökar efterfrågan mest i huvudstaden Stockholm. Stora rekryteringsbehov uppstår därför, trots att staten inte växer totalt sett.

I oktober och november varslades ytterligare 2 226 anställda om uppsägning i Stockholm (källa: Arbetsförmedlingen). ST vill nu att statliga arbetsgivare tillsammans med regeringen tidigarelägger investeringar och jobbchanser. Det kan vara möjligt när finansminister Anders Borg presenterar en ljusning för ekonomin och statsfinanserna.

- De statliga jobben hjälper Stockholm att överbrygga krisen, genom samhällsservice och nya jobbchanser. Påbörja nödvändiga satsningar redan nu. Regeringen bör erbjuda investeringsstöd och arbetsgivarna använda verktygen i arbetsmarknadspolitiken, t.ex. nystartsjobben, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

Flest jobbchanser kommer att uppstå i storstadsområden och då särskilt i huvudstaden: 71% av arbetsgivarna vill rekrytera fler hit. Delar av staten med störst behov av att öka antalet anställda är: miljö/naturvård, Regeringskansliet med stabsmyndigheter, rättsväsendet, universitet/högskolor och forskning, affärsverk och infrastruktur, kultur och media. Några yrken som efterfrågas mest är: ingenjörer, ekonomer, IT-specialister, jurister, lärare/forskare vid universitet/högskolor, miljövetare, personalvetare, poliser, samt statistiker/matematiker.

Stora förändringar väntar på arbetsplatserna: 59% av arbetsgivarna vill förändra kompetensprofilen hos de anställda. 41% av arbetsgivarna vill anställa fler med högskoleexamen, 25% vill anställa fler med forskarutbildning. Undersökningen visar också att karriärmöjligheterna måste förbättras: 46 % av rekryteringsansvariga hos statliga arbetsgivare anser detta. Att förbättra anställningsvillkoren (32%) och förbättra bilden av staten som arbetsgivare (25%) är också viktigt.

– För att klara de stora rekryteringsbehoven måste statliga arbetsgivare erbjuda unga vad de vill ha: intressanta arbetsuppgifter, personlig utveckling, karriärmöjligheter och bra lön. Det är avgörande för att behålla kompetens när konjunkturen vänder upp igen. ST föreslår auktorisering av statstjänstemän, utvecklingskontrakt för alla anställda, tydliga karriärvägar och konkurrenskraftiga löner, avslutar Annette Carnhede.

Rapporten Framtidsjobb för Stockholm bifogas. Basundersökningen omfattar 217 rekryteringsansvariga på myndigheter, universitet och statliga bolag.

PDF-ikonHämta hem rapporten Framtidsjobb i Stockholm

 

Läs även en artikel i Metro

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST: Annette Carnhede, förbundsordförande, tfn. 070-641 12 15, Roger Syrén, utredare, tfn. 070-600 51 24 eller lars Pauli, pressansvarig, tfn. 070-316 18 65.

Kommentera

2

Kommentarer

Loura21:42 Sun 27 Oct 2013

The best place to start the process of leinnarg about reversing tubal ligation at Chapel Hill Tubal Reversal Center is to read the Getting Started page on the website. You can also call a tubal reversal nurse for a free telephone consultation at (919) 968-4656, or over the weekend at (919) 656-9861.

Anmäl

Sindi13:37 Fri 1 Nov 2013

You've hit on something I hate, which is when nautre suffers for a level of safety that is ludicrous to us people who have grown up in an era of unsupervised climbing frames, sharp gravelly playgrounds, and like your experience tall unpruned, perfectly climbable trees. I suppose these old ways live on in writing though as you managed to immortalise the park in your novel. I'm the same even when I'm writing fiction I always like to use real places that are important to me. Thanks for your great comment! http://ljtwoyip.com [url=http://mzzogzxttmj.com]mzzogzxttmj[/url] [link=http://zxezhkxilh.com]zxezhkxilh[/link]

Anmäl