Bli medlem i Fackförbundet ST

Välkommen till ST! Vi bjuder nya medlemmar på medlemsavgiften i tre månader. Därefter betalar du endast 50 kr/månad i sex månader.
Ju fler som är medlemmar i ST, desto större möjlighet har vi att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Som medlem får du bland annat:
 • Inkomstförsäkring
 • Juriststöd och rättshjälp
 • Facklig rådgivning
 • Försäkringar och rabatter
Du kan även bli medlem via telefon:

0771-555 444

1/3
Personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Anställning
Chef
Doktorandmedlemskap (läs mer)
2/3
Medlemskap i Fackförbundet ST

UTDRAG UR STs STADGAR
Medlemsavgifter § 72
Medlemsavgifter (till förbundet, avdelning, sektion och klubb) inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
Detta innebär att inbetalning av medlemsavgift vanligtvis sker via löneavdrag. Om detta inte är möjligt på din arbetsplats, sker inbetalningen via utsänt inbetalningskort eller bankernas autogiro.

Övergång från annat förbund
Medlemskap i STs a-kassa

Medlemskap i STs a-kassa söker du separat! Vi skickar dig en blankett.

Har du inte fått medlemsansökan inom en vecka
så kontakta a-kassan på e-post medlemskap-skräppost@stsakassa.se (ta inte med "-skräppost")
eller på telefon 08-517 590 00
Ansökan finns också för utskrift på www.stsakassa.se.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan Fackförbundet ST och STs a-kassa.


3/3
Viktig information

Rabatt för nya ST-medlemmar. Under dina första tre månader som medlem i Fackförbundet ST bjuder vi på medlemsavgiften. Under de följande sex månaderna betalar du endast 50 kronor per månad. Därefter betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. OBS! Erbjudandet gäller inte för dig som varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Inkomstförsäkring. Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på Bliwas webbplats www.bliwa.se/st.

Försäkring. Som ny medlem får du automatiskt två kostnadsfria försäkringar, en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring, under tre månader genom STs samarbete med försäkringsbolagen Förenade Liv och Trygg-Hansa. Är du under 55 år får du även en sjukförsäkring under tre månader. Efter tre månader betalar du själv premien via löneavdrag, autogiro eller inbetalningskort. Om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter de kostnadsfria månaderna måste du avanmäla dem till Förenade Liv respektive Trygg Hansa inom två månader från startdatum. Du kommer att få mer information om detta i brev från försäkringsbolagen.

Personuppgifter. ST är enligt Personuppgiftslagen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i denna medlemsansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten samt de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

Genom att bli medlem samtycker du även till att ST kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av STs aktiviteter och erbjudanden. ST kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Alla medlemmar har rätt att skriftligen och utan kostnad återkalla samtycket till marknadsföring, begära ett registerutdrag eller en rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

Detta görs genom att du kontaktar STs kansli via mr-skräppost@st.org (ta inte med "-skräppost")

ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. ST behöver därför ta del av ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med skatteverket. Ditt personnummer är den enda garantin för att värdehandlingar som exempelvis försäkringsbevis inte hamnar i fel händer. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga information om andra fackliga aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar ST andra eventuella adressförändringar, som exempelvis nytt mobiltelefonnummer eller mejladress.

Utträde. Utträde ur ST kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader. Läs mer om utträde här.

Min sida

Glömt lösenord

Yrkande Spårtrafiken

PRESSMEDDELANDE

Pressansvarig ST, Maria Frändegård, tel 070-314 52 73
2012-02-20
Idag lämnar Fackförbundet ST över yrkandena för Spårtrafik till Almega Tjänsteföretagen. Eftersom hot och våld är en del av vardagen för många anställda inom området kommer det, tillsammans med krav på tydligare löneprocess och konkurrenskraftiga löneökningar att prägla årets avtalsrörelse.


– Att anställda utsätts för hot och våld på sin arbetsplats är helt oacceptabelt. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att förbättra våra medlemmars vardag.  Ingen ska behöva vara rädd för att gå till jobbet, säger Maria Olwaeus, förhandlingsledare på ST.

STs medlemmar prioriterar också att löneutveckling skall vara jämförbar med resten av arbetsmarknaden och beräknas i procent med 3,5% på 12 månader, samt att löneprocessen ska vara tydlig och ge medlemmarna faktiskt inflytande. Arbetstiden kommer också att stå i fokus, då medlemmarna måste få tid till återhämtning och större möjligheter att kombinera arbete med en aktiv fritid.

För att förbättra kvalitet och säkerhet i branschen kräver ST också att de verksamheter som hel-, eller delfinansieras av allmänna medel, eller har offentliga uppdrag ska omfattas av meddelarfrihet, dvs ge de anställda rätt att påtala fel eller brister, utan att riskera att utsättas för repressalier.

För mer information

För att läsa STs yrkanden i sin helhet, eller för att läsa mer om meddelarfrihet, se vår hemsida www.st.org

För ytterligare information, kontakta ST: Maria Olwaeus – förhandlingsledare, tfn 070-508 52 39, Maria Frändegård pressansvarig, tfn 070-314 52 73

FAKTA

 • Avtalsrörelsen för anställda inom avtalsområde Spårtrafik börjar den 20 februari.

 • Nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2012 och ambitionen är att ett nytt avtal skall vara tecknat då.

 • Avtalsperiodens längd ska vara 1 år.

 • De nya lönerna förhandlas lokalt så snart det centrala avtalet är påskrivet.

 • STs medlemskategorier är: Anställda inom samtliga yrken i branschen som till exempel tågpersonal, kundtjänst och försäljning, säljare, administratörer m.fl.

 • Anställda inom all spårtrafik omfattas.

 • Motpart är: Almega Tjänsteförbunden - bransch Spårtrafik. Inom branschen finns statliga och privata järnvägsföretag som till exempel SJ AB, Green Cargo, Euromaint, Stockholmståg, Arriva, DSB Väst och Veolia-Transport (Öresundstågen)

 • www.st.org/spartrafik kan avtalsrörelsen inom Almega bransch Spårtrafik följas.

 

Kommentera

0

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.