Bli medlem i Fackförbundet ST

Välkommen till ST! Vi bjuder nya medlemmar på medlemsavgiften i tre månader. Därefter betalar du endast 50 kr/månad i sex månader.
Ju fler som är medlemmar i ST, desto större möjlighet har vi att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Som medlem får du bland annat:
  • Inkomstförsäkring
  • Juriststöd och rättshjälp
  • Facklig rådgivning
  • Försäkringar och rabatter
Du kan även bli medlem via telefon:

0771-555 444

1/3
Personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Anställning
Chef
Doktorandmedlemskap (läs mer)
2/3
Medlemskap i Fackförbundet ST

UTDRAG UR STs STADGAR
Medlemsavgifter § 72
Medlemsavgifter (till förbundet, avdelning, sektion och klubb) inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
Detta innebär att inbetalning av medlemsavgift vanligtvis sker via löneavdrag. Om detta inte är möjligt på din arbetsplats, sker inbetalningen via utsänt inbetalningskort eller bankernas autogiro.

Övergång från annat förbund
Medlemskap i STs a-kassa

Medlemskap i STs a-kassa söker du separat! Vi skickar dig en blankett.

Har du inte fått medlemsansökan inom en vecka
så kontakta a-kassan på e-post medlemskap-skräppost@stsakassa.se (ta inte med "-skräppost")
eller på telefon 08-517 590 00
Ansökan finns också för utskrift på www.stsakassa.se.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan Fackförbundet ST och STs a-kassa.


3/3
Viktig information

Rabatt för nya ST-medlemmar. Under dina första tre månader som medlem i Fackförbundet ST bjuder vi på medlemsavgiften. Under de följande sex månaderna betalar du endast 50 kronor per månad. Därefter betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. OBS! Erbjudandet gäller inte för dig som varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Inkomstförsäkring. Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på Bliwas webbplats www.bliwa.se/st.

Försäkring. Som ny medlem får du automatiskt två kostnadsfria försäkringar, en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring, under tre månader genom STs samarbete med försäkringsbolagen Förenade Liv och Trygg-Hansa. Är du under 55 år får du även en sjukförsäkring under tre månader. Efter tre månader betalar du själv premien via löneavdrag, autogiro eller inbetalningskort. Om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter de kostnadsfria månaderna måste du avanmäla dem till Förenade Liv respektive Trygg Hansa inom två månader från startdatum. Du kommer att få mer information om detta i brev från försäkringsbolagen.

Personuppgifter. ST är enligt Personuppgiftslagen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i denna medlemsansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten samt de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

Genom att bli medlem samtycker du även till att ST kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av STs aktiviteter och erbjudanden. ST kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Alla medlemmar har rätt att skriftligen och utan kostnad återkalla samtycket till marknadsföring, begära ett registerutdrag eller en rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

Detta görs genom att du kontaktar STs kansli via mr-skräppost@st.org (ta inte med "-skräppost")

ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. ST behöver därför ta del av ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med skatteverket. Ditt personnummer är den enda garantin för att värdehandlingar som exempelvis försäkringsbevis inte hamnar i fel händer. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga information om andra fackliga aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar ST andra eventuella adressförändringar, som exempelvis nytt mobiltelefonnummer eller mejladress.

Utträde. Utträde ur ST kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader. Läs mer om utträde här.

Min sida

Glömt lösenord

Argument för ST

Bild på två glada personer

10 argument

Varför välja ST? 

En arbetsplats – en fackförening
ST är det ledande fackförbundet inom statlig verksamhet. Vi är 90 000 medlemmar som arbetar på myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor, statliga bolag och stiftelser, samt privata bolag med statligt uppdrag. Alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning och befattning. Det gör att vi har den styrka som krävs för att förhandla fram bättre villkor för dig och dina kollegor. Det gör också att vi kan erbjuda dig gedigen kunskap och stöd som är anpassat till de förhållanden som råder just där du arbetar.

Facklig rådgivning
När du behöver snabba svar om din lön och dina villkor är det viktigt med ett fack som är lätta att komma i kontakt med. Med över 8 000 förtroendevalda finns ST alltid nära till hands. Våra arbetsplatsombud utbildas kontinuerligt i fackliga frågor och har god lokal kännedom om just din arbetsplats. Du kan också ringa eller mejla ST Direkt som ger dig snabba svar varje vardag 8-20.

Förhandlings- och rättshjälp  
Skulle du befinna dig i en situation där du inte kommer överens med arbetsgivaren kan du känna dig trygg i vetskapen att STs ombudsmän och jurister, som är specialiserade på arbetsrätt och avtalstolkning, bistår dig. Vi kan dina rättigheter och företräder dig om du till exempel blir uppsagd, diskriminerad eller inte får ut din lön.

Inkomstförsäkring
Vår inkomstförsäkring tål en jämförelse – den är en av de absolut mest förmånliga på marknaden. Om du sägs upp innebär vår inkomstförsäkring att tillvaron blir lite lättare och inkomstbortfallet mindre. Med upp till 80 procent av lönen i 150 dagar kan du fokusera på din karriär istället för att oroa dig för hur du ska få det att gå ihop ekonomiskt.

Vi påverkar din arbetsplats
ST har i över 100 år arbetat för att förbättra villkoren för statligt anställda. När förändringar sker inom staten eller statliga bolag och stiftelser kan det påverka våra medlemmars anställningsförhållanden och förutsättningar. ST är därför en aktiv och naturlig remissinstans och samtalspart för arbetsgivare och beslutsfattare. Vi påverkar genom att lyfta medlemmarnas perspektiv och beskriva hur verkligheten ser ut på arbetsplatserna.

Karriär och utveckling
Vi vill ge dig de bästa möjliga förutsättningarna för att du ska ha utrymme att växa, trivas och gå framåt i din yrkeskarriär. Därför ingår karriärtjänster i ditt medlemskap. STs karriärcoacher kan agera bollplank när du har funderingar kring nästa steg i karriären. Våra cv-granskare hjälper dig att lyfta dig själv och din kompetens på bästa sätt i ditt cv och personliga brev.

Partipolitiskt obundet
ST är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor utgår förbundet från medlemmarnas perspektiv och intressen.

Värdefulla avtal
Du som medlem i ST ska ha ett kollektivavtal som tryggar din löneökning. I avtalsrörelsen arbetar ST för att förbättra dina anställningsvillkor. Det gör vi genom att förhandla fram ett kollektivavtal med din arbetsgivare. Vår målsättning är att avtalet ska vara så värdefullt som möjligt för dig. Utan siffror i avtalen finns en risk att väldigt många blir helt utan löneutveckling. Därför är ”sifferlösa” avtal inte ett alternativ för oss – våra avtal ska ha fastställda löneökningar.

Koll på lönen
Att vara nöjd med sin lön är något som är viktigt för de allra flesta. Förutom att teckna avtal som förbättrar förutsättningarna för alla att få en schyst löneutveckling, erbjuder ST också tjänster som underlättar för dig som individ att påverka din lön. Våra lönrådgivare är utbildade för att coacha dig inför lönesamtalet och hjälpa dig att hitta rätt argument. Vi tillhandahåller också mycket tillförlitlig lönestatistik för den statliga sektorn.

Förmånliga lån, försäkringar och andra erbjudanden
ST arbetar hela tiden för att öka mervärdet för dig som medlem. Hos oss får du en rad rabatter som du kan ha nytta av både privat och i karriären. Till exempel kan du teckna bolån och medlemslån med lägre ränta, samt mycket förmånliga försäkringar. Dessutom har vi en rad bra erbjudanden på t ex tidningar, böcker och semesterboende.