Bli medlem i Fackförbundet ST

Välkommen till ST! Som ny medlem betalar du endast 50 kronor per månad de första sex månaderna.
Ju fler som är medlemmar i ST, desto större möjlighet har vi att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Som medlem får du bland annat:
  • Inkomstförsäkring
  • Juriststöd och rättshjälp
  • Facklig rådgivning
  • Försäkringar och rabatter
Du kan även bli medlem via telefon:

0771-555 444

1/3
Personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Anställning
 
 
Chef
Doktorandmedlemskap (läs mer)
2/3
Medlemskap i Fackförbundet ST

UTDRAG UR STs STADGAR
Medlemsavgifter § 72
Medlemsavgifter (till förbundet, avdelning, sektion och klubb) inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
Detta innebär att inbetalning av medlemsavgift vanligtvis sker via löneavdrag. Om detta inte är möjligt på din arbetsplats, sker inbetalningen via utsänt inbetalningskort eller bankernas autogiro.

Övergång från annat förbund
Medlemskap i STs a-kassa

Medlemskap i STs a-kassa söker du separat! Vi skickar dig en blankett.

Har du inte fått medlemsansökan inom en vecka
så kontakta a-kassan på e-post medlemskap-skräppost@stsakassa.se (ta inte med "-skräppost")
eller på telefon 08-517 590 00
Ansökan finns också för utskrift på www.stsakassa.se.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan Fackförbundet ST och STs a-kassa.


3/3
Viktig information

Rabatt för nya ST-medlemmar. Under dina första sex månader som medlem i Fackförbundet ST betalar du bara 50 kr per månad i förbundsavgift. Därefter betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. OBS! Erbjudandet gäller inte för dig som varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Inkomstförsäkring. Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på Bliwas webbplats www.bliwa.se/st.

Försäkring. Som ny medlem får du automatiskt två kostnadsfria försäkringar, en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring, under tre månader genom STs samarbete med försäkringsbolagen Förenade Liv och Trygg-Hansa. Är du under 55 år får du även en sjukförsäkring under tre månader. Efter tre månader betalar du själv premien via löneavdrag, autogiro eller inbetalningskort. Om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter de kostnadsfria månaderna måste du avanmäla dem till Förenade Liv respektive Trygg Hansa inom två månader från startdatum. Du kommer att få mer information om detta i brev från försäkringsbolagen.

Personuppgiftslagen. ST är ansvarig för hanteringen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar ST eventuella förändringar.

Min sida

Glömt lösenord

Student


STUDENTFLIKEN
 

Fr o m 1/4 2012 har ST en egen satsning på studenter
 


Gilla på Facebook


 

Vad är GADDEN?

 13 nov träffar du ST Student på Gadden i Göteborg

GADDEN är en arbetsmarknadsmässa som erbjuder dig som är student en ovärderlig chans att möta flertalet av Sveriges mest attraktiva och framgångsrika företag och organisationer. Den 13:e och 14:e november förvandlas Handelshögskolan till en plats där studenter och potentiella arbetsgivare möts, byter erfarenheter och nätverkar. GADDEN är dock så mycket mer än bara mässan i sig. Under mässan hålls inspirerande föreläsningar, workshops och CV-granskningar. Vidare finns det chans att möta representanter ansikte mot ansikte under ett kontaktsamtal. Fram emot kvällen bjuder GADDEN dessutom in till mingel och bankett.


 

3 dec Funderar du på notarietjänstgöring?

 

Föreläsning med Jur. kand Anna Uhr på Handelshögskolan i Göteborg.


 

Funderar du på studier utomlands för en uppsats om det fackliga arbetets betydelse för hållbar utveckling, fred och demokrati?
Då har du som medlem i ST Student chans att få ekonomiskt stöd från Fackförbundet ST och TCO:s internationella stipendiefond till minne av Olof Palme.


 

Sal  A010  Campus Haga
Tis  14/5 2013
Kl   14-16

Info kommer inom kort

Lunchföreläsning "Framtidsjobben finns i staten"
Datum: onsd 5 december
Tid:        kl 12.00 - 13.00 i UTC+01 
Lokal:    Hörsal Dragonen 

 Välkomna till lunchföreläsning med ST student i samarbete med SPIRA 2013! 
Föreläsningen kommer att kretsa kring staten som en attraktiv arbetsplats och vilken kompetens staten kommer efterfråga i framtiden vid anställning och praktik. Såhär skriver ST student själva om föreläsningen:
"I staten finns spännande och utvecklande jobb och på många håll goda möjligheter till internationellt arbete. Dessutom får du ofta lite extra bra arbetsvillkor, bland annat när det gäller semester och ersättning vid föräldraledighet. De närmaste fem åren kommer ungefär 130 000 statliga jobb att bli lediga. Det är resultatet av den största generationsväxlingen i modern tid. Och det är inte vilka jobb som helst – de handlar om att styra Sverige. Störst är jobbmöjligheterna i storstäder och för den som är ung och välutbildad med samhällsengagemang.

För dig som nu avslutar eller påbörjar din universitetsutbildning innebär detta mängder av karriärmöjligheter. Men mer än så – det innebär också en möjlighet att vara med och förnya hela den statliga sektorn."

Anmäl er genom att "attenda" eventet och var i tid för att inte gå miste om en inspirerande föreläsning!
Vi serverar lunch-baguette till de som är först till kvarnen.

Vi ses den 5e december! 
OBS! Föreläsningen börjar 12, akademisk kvart tillämpas Inte.

Fairtradefika med ST Student

Datum:       2012-10-18
Tid:            11:00
Kategorier: Student
Arrangör:   Göta studentkår & ST student
Plats:         Kafé Haga, Sprängkullsgatan 23 (fika) och sal B201, Sprängkullsgatan 19 (fika och föreläsning)    


Länk till Nyhetsbrev 3/2012, och citat
ST Student – för studenter med sikte på staten 
Den 1 april tar ST över stafettpinnen från Tria och startar egen studerandeverksamhet. Tria läggs alltså ner efter Unionens beslut om att bedriva studerandeverksamhet i egen regi. I förbundsstyrelsens riktlinjer för STs studerandeverksamhet slås fast att verksamheten ska leda till:

  • att kännedomen om ST bland studenter som har sikte på staten ska öka
  • att studenter ska välja att bli medlemmar i ST Student
  • att antalet övergångar från studerandemedlemskap till aktivt medlemskap ska öka.
     

Avgiften för medlemmar i ST Student blir densamma som i Tria det vill säga 100 kronor för hela studietiden. När medlemmarna i studerandeorganisationen övergår till aktivt medlemskap i ST får de rabatt på medlemsavgiften de första sex månaderna, precis som alla andra nya medlemmar.
Verksamheten kommer att byggas upp etappvis. I den första etappen, som gäller vårterminen 2012, tar ST över inbokade aktiviteter från Tria samtidigt som ST Student lanseras. Etapp två gäller höstterminen 2012. Då handlar det om att rekrytera studerandemedlemmar bland nya studenter och fortsätta att utveckla den egna verksamheten. I den tredje etappen ska ST Students verksamhet för 2013 planeras som en del i ordinarie verksamhetsplanering.
De senaste månaderna har formerna för samverkan mellan sektionerna inom avdelning 214 och ST Student konkretiserats. Samverkan kan omfatta praktiska frågor, gemensamma aktiviteter för att göra ST synligt på lärosätena samt hjälp med kontakter inom förvaltning och institutioner. En tanke är att alla sektionsstyrelser utser en förtroendevald till sektionens kontakt med studerandeombudsmän och studentinformatörer. I den första etappen kommer studerandeinformatörer att finnas på lärosätena i Umeå, Uppsala, Stockholm, Södertörn, Göteborg och Malmö/Lund. På övriga lärosäten kommer ST Student att närvara vid arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter. Erfarenheterna från Tria visar att det är betydligt lättare att få en smidig övergång från studier till aktivt medlemskap om studenten tidigare har varit medlem i Tria. Av den anledningen är rekryteringen till ST Student viktig. ST Student måste vara aktivt på lärosätena och ha tillräckligt attraktiva erbjudanden för att locka studenter till medlemskap. BK


 

Styrelsebeslut om avgift och innehåll
Vid februarimötet beslöt styrelsen att lägga fast avgiften till 100 kronor för hela studieperioden. STs studerandemedlemmar ingår från 1 april i ST Student och kan delta i och använda samma erbjudande som aktiva medlemmar med undantag av förhandlingsstöd av en ombudsman. Rådgivning från ST Direkt och stöd av det lokala facket om man till exempel har ett sommarjobb ska däremot ges till studerande.

ST RAPPORT
NR 1 2012
23 FEBRUARI
 

Studenter diskrimineras

Var femte student har känt sig diskriminerad eller illa behandlad under sin utbildningstid. Det visar en undersökning som genomförts av Sveriges förenade studentkårer, SFS.


 

Sidansvarig: Helena Ryn 2014 03 24.