Bli medlem i Fackförbundet ST

Välkommen till ST! Vi bjuder nya medlemmar på medlemsavgiften i tre månader. Därefter betalar du endast 50 kr/månad i sex månader.
Ju fler som är medlemmar i ST, desto större möjlighet har vi att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Som medlem får du bland annat:
  • Inkomstförsäkring
  • Juriststöd och rättshjälp
  • Facklig rådgivning
  • Försäkringar och rabatter
Du kan även bli medlem via telefon:

0771-555 444

1/3
Personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Anställning
Chef
Doktorandmedlemskap (läs mer)
2/3
Medlemskap i Fackförbundet ST

UTDRAG UR STs STADGAR
Medlemsavgifter § 72
Medlemsavgifter (till förbundet, avdelning, sektion och klubb) inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
Detta innebär att inbetalning av medlemsavgift vanligtvis sker via löneavdrag. Om detta inte är möjligt på din arbetsplats, sker inbetalningen via utsänt inbetalningskort eller bankernas autogiro.

Övergång från annat förbund
Medlemskap i STs a-kassa

Medlemskap i STs a-kassa söker du separat! Vi skickar dig en blankett.

Har du inte fått medlemsansökan inom en vecka
så kontakta a-kassan på e-post medlemskap-skräppost@stsakassa.se (ta inte med "-skräppost")
eller på telefon 08-517 590 00
Ansökan finns också för utskrift på www.stsakassa.se.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan Fackförbundet ST och STs a-kassa.


3/3
Viktig information

Rabatt för nya ST-medlemmar. Under dina första sex månader som medlem i Fackförbundet ST betalar du bara 50 kr per månad i förbundsavgift. Därefter betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. OBS! Erbjudandet gäller inte för dig som varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Inkomstförsäkring. Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på Bliwas webbplats www.bliwa.se/st.

Försäkring. Som ny medlem får du automatiskt två kostnadsfria försäkringar, en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring, under tre månader genom STs samarbete med försäkringsbolagen Förenade Liv och Trygg-Hansa. Är du under 55 år får du även en sjukförsäkring under tre månader. Efter tre månader betalar du själv premien via löneavdrag, autogiro eller inbetalningskort. Om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter de kostnadsfria månaderna måste du avanmäla dem till Förenade Liv respektive Trygg Hansa inom två månader från startdatum. Du kommer att få mer information om detta i brev från försäkringsbolagen.

Personuppgiftslagen. ST är ansvarig för hanteringen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar ST eventuella förändringar.

Min sida

Glömt lösenord

Kurser & evenemang


Här kommer du att få förslag på
kurser och evenemang.

De kan vara arrangerade av ST centralt eller lokalt, eller ges av studieförbundet Sensus.

 

Utbildningar hösten 2014

Korgar

STs Stegkurser ht 2014 i vårt område

Har du redan gått utbildningen hoppas vi ändå att du kan hjälpa oss att sprida faktabladet till berörda personer då vi inte alltid har uppdaterade e-postadresser.

För att anmäla sig till någon av utbildningarna loggar man in på http://www.st.org/utbildningar-och-event-1/sts-utbildningar/ och väljer i första hand den region/ort man tillhör. Om ett utbildningsdatum i en annan region eller ort passar bättre kan det finnas möjlighet att delta i den utbildningen. Lyssna först med närmsta regionkontor.

Hittar du inte den utbildning du söker kan det betyda att den redan är full. Kika då på annat datum eller hör av dig till oss på ST så hjälper vi dig. Bekräftelse på plats skickas ut ca 2 veckor innan kursstart.

Trevlig sommar!

Carina Hellström
Fackförbundet ST

Lista att ladda ner 


 

ATT HITTA SIN ROLL


Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda.

Efter genomförd utbildning (samtliga tre steg) har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion. Hela utbildningen utgår från relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare på din och övriga deltagares egna arbetsplatser.
Som förtroendevald har du rätt att delta i utbildningen utan löneavdrag med stöd av förtroendemannalagen. När du söker ledighet hos din arbetsgivare bifoga denna inbjudan som presenterar innehållet i utbildningen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Innehållet i Steg 1
Arbetsmarknadens parter, STs respektive arbetsgivarens organisation, Rollen som förtroendevald gentemot medlemmar och arbetsgivare, Förtroendemannalagen, Medbestämmandelagen/Samverkansavtal, Arbetsmiljölagen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum:    Torsdag 18 sep 2014 kl 09:00-16.30
Plats:      Norges Hus, Skånegatan 16, Göteborg
Vi startar med kaffe och smörgås kl 08:30

Ladda ner inbjudan här  


 

Grundutbildningar Region Väst 2014

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

2014-05-13   Göteborg Steg 2 - Redskap för att lyckas
2014-09-18   Göteborg  Steg 1 - Att hitta sin roll
2014-10-22   Göteborg  Steg 2 - Redskap för att lyckas
2014-11-18   Göteborg  Steg 3 - Konsten att påverka

Det nya från 2013 är att utbildningarna och konferenser samt seminarier för förtroendevalda är uppdelade i en trappa som består av fyra steg.

Första steget i trappan är till för dig som medlem. Här hittar du bland annat våra e-utbildningar såsom Din lön och Tillsammans i ST.

Andra trappsteget är till för dig som förtroendevald. Här finns grundutbildningen för dig som är nyvald i ditt förtroendeuppdrag.

I tredje trappsteget hittar du våra påbyggnadsutbildningar och uppdragsutbildningar som du kan behöva i ditt uppdrag som förtroendevald. Såsom tillexempel trygghetsutbildning, villkorsavtalsutbildning, ordförandeutbildning, kassörsutbildning, valberedningsutbildning och både grundutbildning samt påbyggnadsutbildning när det gäller arbetsmiljö.

Fjärde trappsteget innehåller seminarier och konferenser för dig i ditt uppdrag som förtroendevald som till exempel konferenser och seminarier i arbetsmiljö.

Sök i vårt utbud för att se vad som händer i din närhet. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig.

Steg 1
Innehållet i Steg 1
- Arbetsmarknadens parter
- STs respektive arbetsgivarens organisation
- Rollen som förtroendevald gentemot medlemmar och arbetsgivare
- Förtroendemannalagen
- Medbestämmandelagen / Samverkansavtal
- Arbetsmiljölagen

Steg 2
Innehållet i Steg 2
- Medbestämmandelagen/Samverkansavtal
- Kollektivavtalen ALFA/AVA
- Lagen om anställningsskydd (LAS)
- Diskrimineringslagen
- Kollektivavtal kontra lagstiftning ("Den svenska modellen")
- Nya sjukregler för rehabilitering
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Kollektivavtal om lön (RALS eller bolagsavtal)

Steg 3
Innehållet i Steg 3
- Kommunikationen mellan parterna på den egna arbetsplatsen;
  information,samverkan och förhandling inom de områden som
  avhandlats i Steg 1 och 2.

http://www.st.org/utbildningar-och-event-1/sts-utbildningar/


 

ATT HITTA SIN ROLL   Steg - 1


Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda

Efter genomförd utbildning (samtliga tre steg) har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion. Hela utbildningen utgår från relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare på din och övriga deltagares egna arbetsplatser. Som förtroendevald har du rätt att delta i utbildningen utan löneavdrag med stöd av förtroendemannalagen. När du söker ledighet hos din arbetsgivare bifoga denna inbjudan som presenterar innehållet i utbildningen. 

Två tillfällen:
Torsdagen den 10 april 2014 kl 10:00-16:00 Norges Hus, Skånegatan 16 i Göteborg
Start med kaffe och macka 09:30 Ladda ner dokumentet här 


Onsdagen den 23 april 2014 kl 10:00-16:00  Norges Hus, Skånegatan 16 i Göteborg 
Start med kaffe och macka 09:30 Ladda ner dokumentet här 

I höst ges Steg - 1 den 18 september i Göteborg


 

Till STs studieorganisatörer, arbetsmiljöansvariga, huvudskyddsombud och skyddsombud i region väst.
Hej!

Det finns fortfarande platser kvar till Sensus grundutbildning i arbetsmiljö!

Grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Vägen dit går till stor del genom ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Det handlar om att samtliga parter har kunskap om lagstiftningen samt om roller, ansvar och mandat. Vem ska göra vad, och när?

Sensus pedagogiska förhållningssätt innebär att vi ger stort utrymme för samtal och praktisk träning. Vi arbetar med fallbeskrivningar och grupparbeten där den egna situationen är en viktig utgångspunkt. Deltagaren får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Innehåll 

• Regelverket kring arbetsmiljön
• Aktörer i arbetsmiljöarbetet
• Samverkan på arbetsplatsen
• Förändringsarbete
• Stress, sjukfrånvaro och rehabilitering
• Våld och hot
• Mångfald på arbetsplatsen
• Verktyg för det fortsatta arbetet

Tid & Plats
31 oktober, 7 och 14 november, kl 8.30-15.30, 2013. 
Sensus lokaler på Drottninggatan 30 i centrala Göteborg.


Steg 1 "Att hitta sin roll"
Inblick i vad rollen som förtroendevald innebär. Lagar och avtal som är viktiga på arbetsplatsen. Verktyg och IT-stöd på www.st.org
5 september i Göteborg

Steg 2 "Redskap för att lyckas"
Vidareutveckling av rollen som förtroendevald. Inblick i hur central- och lokal lönesättning fungerar. Fördjupad kunskap om lagar och avtal.
22-23 oktober i Göteborg

Steg 3 "Konsten att påverka"
Grunden för information och kommunikation. Praktiska övningar om hur förhållandet mellan fack och arbetsgivare kan fungera inom olika sakområden.
26-27 november i Göteborg

Som förtroendevald har du rätt att delta i denna utbildning utan löneavdrag med stöd av förtroendemannalagen. När du söker ledighet hos din arbetsgivare bifogar du detta faktablad som presenterar innehållet i utbildningen.
Gå in på www.st.org/utbildning-och-evenemang och anmäl dig! 

Här kan du hämta höstens tre Steg kurser 

Steg 3  "Konsten att påverka"

Om du inte kan 26-27 november i Gbg, kanske du kan gå kursen i Skövde 17-18 september.


 

Som medlem i ST har du 25% rabatt på Sensus kurser och studiecirklar. Fackförbundet ST och  Sensus studieförbund samarbetar. För dig som är medlem i Fackförbundet ST innebär det att du har 25 procent rabatt (dock max. 500:-) på Sensus cirklar, kurser och föreläsningar. Du kanske vill lära dig ett nytt språk eller gå en kurs som skapar mer balans i livet. Kanske är du mer intresserad av hantverk eller drömmer om att få starta ett rockband. Sensus utbud av studiecirklar, kurser och föreläsningar ser lite olika ut på olika håll i landet. Läs mer på Sensus webb om vad som finns på din ort. Göteborg


Nätverksträff i Göteborg

Kurs
Datum:   2013-10-15
Tid:           13:00 — 15:00
Målgrupp: Förtroendevalda med intresse för medlemsaktiviteter
Plats:        STs kansli, Ekelundsgatan 3,9v
Ort:           Göteborg

 


 

Utbildning för valberedare i Göteborg mån 9 sept

Vi vill bjuda in Dig som är valberedare till Sts Valberedningsutbildning i Göteborg.  
Kom och bli inspirerad och få mer kunskap om valberedningens uppdrag och arbete!

Att arbeta i en valberedning är ett av det viktigaste uppdrag du som förtroendevald kan ha. Utbildningen fokuserar på olika metoder och verktyg som är bra att kunna för uppdraget i valberedningen.

Datum:    Månd 9 september
Var:          STs regionkontor på Ekelundsgatan 3, 9vån i Göteborg
När:          kl 15.00 – 19.00 kaffet serveras från kl 14.30 (vi bjuder på lättare smörgås under kvällen)

Logga in på http://www.st.org/utbildning-och-evenemang/ och anmäl dig redan idag eller sprid inbjudan till berörda personer.

Välkomna Fackförbundet ST
Cinnika Lögdqvist


 

Välkommen till utbildning för valberedare!

Datum:   Tisdag 11 juni 2013
Tid:         12:00 -16:00
Plats:      STs expedition, Karl Gustavsgatan 12B, vån 4, flyttat till B41 på handels pga ab byggnadsarbeten K. gustavsg.

Program
12:00       ST bjuder på lunch, välkommen till restaurant Wasa Allé (hörnet Vasag/Karl Gustavsg)
13:00       MBL-möten på GU, Beslutsvägar på arbetsplatsen, Läget i sektionen och sektionsstyrelsens arbete, Frågor som engagerar på arbetsplatsen, Vad är valberedningens uppgift? Hur ser den perfekta styrelsen ut? Vad ska vi ha för metoder och resurser för att uppnå målet/målen, Valberedningsarbetets process
Hämta kallelsen/inbjudan härSENSUS kurser i sommar och höst i Göteborg
Som medlem i ST har du 25% rabatt på Sensus kurser och studiecirklar. Fackförbundet ST och  Sensus studieförbund samarbetar. För dig som är medlem i Fackförbundet ST innebär det att du har 25 procent rabatt (dock max. 500:-) på Sensus cirklar, kurser och föreläsningar. Du kanske vill lära dig ett nytt språk eller gå en kurs som skapar mer balans i livet. Kanske är du mer intresserad av hantverk eller drömmer om att få starta ett rockband. Sensus utbud av studiecirklar, kurser och föreläsningar ser lite olika ut på olika håll i landet.  


 

Hej!
Bjuder härmed in till Nätverksträff i Göteborg den 17 april.
Vi träffas på Förvaltningsrätten, Sten Sturegatan 14 kl 13.00-15:00 där vi träffar en representant från
Arbetsmiljöverket, Stefan Lennartsson.

Anmälan görs på
http://www.st.org/utbildning-och-evenemang/sts-utbildningar/

Vänligen
Fackförbundet ST
Cinnika Lögdqvist

 Hämta dokumentet 


 

Vår ordlösa kommunikation

 Program för AO-träffar perioden fram till årsmötet 2013.


 

AO inbjudes till en  halvdagsutbildning om facklig representation i de nya Institutionsråden
  GU skriver i sin "Arbetsordning" från 2012 02 20 om hur Institutionsråden bör vara sammansatta och hur de tänks arbeta. 

Datum:     Tor 7 februari 201
Tid:            09.00 - 12.00, avslutas med lunch 12-13
Plats:        STs expedition, Karl Gustavsgatan 12B, vån 4
Tack för att ni var så många som kom! 

Nu går vi snart mot ett nytt år och vill därför passa på att skicka ut STs faktablad med datum över vårens fackliga grundutbildning. 2013

Har du redan gått utbildningen hoppas vi ändå att du kan hjälpa oss att sprida faktabladet till berörda personer då vi inte alltid har uppdaterade e-postadresser.

För att anmäla sig till någon av utbildningarna loggar man in på
 http://www.st.org/utbildning-och-evenemang/ och väljer i första hand den region/ort man tillhör. Om ett utbildningsdatum i en annan region eller ort passar bättre kan det finnas möjlighet att delta i den utbildningen. Lyssna först med närmsta regionkontor.

Bekräftelse på anmälan skickas ut ca 2-3 veckor innan kursstart.

God jul och gott nytt år!

Önskar
Carina Hellström
Fackförbundet ST


 

OBS! Detta tillfälle är inställt! programmet flyttas till tor 7/2 2013! 

AO inbjudes till en haldagsutbildning om facklig representation i de nya Institutionsråden
  GU skriver i sin "Arbetsordning" från 2012 02 20 om hur Institutionsråden bör vara sammansatta och hur de tänks arbeta. 

(Datum:     Ons 12 december 2012)
Tid:            09.00 - 12.00, avslutas med lunch 12-13)
(Plats:        STs expedition, Karl Gustavsgatan 12B, vån 4)


 

 

  5 november Valberedningsutbildning i Göteborg

Bli inspirerad och få mer kunskap om valberedningens uppdrag och arbete. Att arbeta i en valberedning är ett av det viktigaste uppdrag du som förtroendevald kan ha.  Valberedningen ska ta reda på vilka som är intresserade av att arbeta fackligt och föreslå personer till olika fackliga uppdrag. Utbildningen fokuserar på olika metoder och verktyg som är bra att kunna för uppdraget i valberedningen. 


 

 Program för AO-träffar perioden fram till årsmötet 2013.


 

Som medlem i ST har du 25% rabatt på Sensus kurser och studiecirklar. Fackförbundet ST och  Sensus studieförbund samarbetar. För dig som är medlem i Fackförbundet ST innebär det att du har 25 procent rabatt (dock max. 500:-) på Sensus cirklar, kurser och föreläsningar. Du kanske vill lära dig ett nytt språk eller gå en kurs som skapar mer balans i livet. Kanske är du mer intresserad av hantverk eller drömmer om att få starta ett rockband. Sensus utbud av studiecirklar, kurser och föreläsningar ser lite olika ut på olika håll i landet. Läs mer på Sensus webb om vad som finns på din ort. Göteborg


 

Hej! 
Välkommen till  första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda.  Efter genomgången utbildning (samtliga tre steg) har du som deltagare  fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal,  samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion. Hela utbildningen utgår från relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare på din och övriga deltagares egna arbetsplatser. (2012 10 10)
 

Innehållet i Steg 1
- Arbetsmarknadens parter
- STs respektive arbetsgivarens organisation
- Rollen som förtroendevald gentemot medlemmar och arbetsgivare
- Förtroendemannalagen
- Medbestämmandelagen / Samverkansavtal
- Arbetsmiljölagen
 

Hej!
Vi bjuder in till en frukost- och en lunchföreläsning i ämnet Konflikthantering den 28 sep enligt bifogad inbjudan.
Tag gärna med en kollega.
För er som bor i Kungsbacka eller Varberg. 

Bättre arbetsmiljö genom konflikthantering
Konflikter uppstår ofta där människor möts men genom att bli bättre på att kommunicera kan många konflikter vändas till någonting konstruktivt och positivt. 
Välkommen till detta seminarium där vår karriärcoach Jörgen Kihlgren går igenom några av de verktyg och kommunikationsstrategier som visat sig vara mest effektiva vid konflikthantering, såväl på arbetsplatser som i privatlivet.
Frukostmingel i Kungsbacka 28/9

Lunchmingel i Varberg 28/9 


 

Är du ST-medlem inom det laborativa området?

Sök medlemsstipendium!

Syftet med stipendiet är att underlätta deltagande vid yrkeskonferenser och kongresser.
Ansökningarna ska vara inne senast den 1 oktober.


 

Arbetsmiljödagar i oktober och november 2012

Två dagar som vänder sig till STs skyddsombud, arbetsmiljöansvariga och studieorganisatörer
- Vill du fördjupa dina kunskaper i MBL och samverkan utifrån ett arbetsmiljö- perspektiv?
- Vill du veta hur man praktiskt kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, hot, våld, stress samt arbetsanpassning och rehabilitering?
- Är du huvudskyddsombud, skyddsombud, skyddskommitté-/ arbetsmiljökommittéledamot eller facklig representant i samverkansgrupper?

Då är det här utbildningen för dig!

Innehåll
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Inflytande via MBL
- Samverkan för utveckling
- Arbetsanpassning och rehabilitering
- Kränkande särbehandling/Diskriminering
- Hot och våld
- Arbetsbelastning och stress
- Samarbete skyddsorganisation/fackliga organisationer/arbetsgivare

Tid och plats:
9-10/10             - City konferenscenter i Örebro
8-9/11               - Quality Winn Hotel i Haninge, Stockholm
27-28/11           - Sundsvalls konferenscenter i Sundsvall 

Läs mer i dokumentet.
Om du är intyresserad kan du ringa oss och få reda på mer! 

OBS! Ändrat datum för Sundsvall


 

Höstens SENSUS program 2012
Som medlem i Fackförbundet ST erbjuds du en rad spännande och lärorika kurser och föreläsningar kostnadsfritt eller till rabatterade priser! Eventuell kostnad för litteratur kan förekomma.  På samtliga kurser där STs medlemmar har rabatt finns följande mening i slutet av kursbeskrivningen: Uppge fackförbundstillhörighet för att erhålla eventuell rabatt

Gå in på Sensus hemsida: www.sensus.se Se till vänster på sidan – under:  "HITTA kurser, utbildningar, föreläsningar mm" och skriver i fältet för fritext:  "Uppge fackförbundstillhörighet" och väljer i Kommun rutan tex  Göteborg. Vid den sökningen kommer de kurser där du som ST medlem har rabatt radas upp.Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda.
Steg 1 ges som e-kurs under perioden 13/8 - 7/9. 

 

Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda.
Den är förlagd till Folkets Hus i Göteborg 6 september 2012. 

Länk till anmälningssida för hösten tre "Steg" kurser
Välj region Väst och Facklig grundutbildning 


 

Arbetsmiljö
Grundutbildning för arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud
Hej!
Vi har platser kvar så här kommer i sista minuten en möjlighet att gå en grundläggande arbetsmiljöutbildning i Göteborg, framtagen av ST och Sensus. Utbildningen är på tre dagar. 
Tid och plats: 24 och 31 augusti samt 14 september
Läs mer i bifogad pdf. och anmäl dig på www.sensus.se/arbetsmiljo12
Anmäl dig snarast - sista anmälningsdag har gått ut men platser finns kvar!


 

Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda.
Steg 1 ges 8 maj i Göteborg och i Skövde 10 maj

 

I Uddevalla gavs information om pensionen 25 april.

Vad ska jag tänka på och vilka val har jag?
Om jag till exempel vill jobba utomlands, starta eget, vara föräldraledig eller om jag kanske vill pensionera mig utomlands? 


 

Du som är medlem i ST och är verksam inom det laborativa området kan söka STs medlemsstipendium för laborativ personal.Syftet med stipendiet är att underlätta för ST-medlemmar inom det laborativa området att delta i yrkeskonferenser och kongresser. 

SENSUS

Fackförbundet ST och SENSUS studieförbund samarbetar.
För dig som är medlem i Fackförbundet ST innebär det att
du har 25 procent rabatt (dock max. 500:-)
på SENSUS cirklar, kurser och föreläsningar.

Du kanske vill lära dig ett nytt språk eller gå en kurs
som skapar mer balans i livet.
Kanske är du mer intresserad av hantverk eller drömmer om att
få starta ett rockband.

Kostnadsfria kurser för dig.
Flera av kurserna är helt kostnadsfira för dig som är medlem i ST.
Dessa hittar du till höger på länken.
Kurserna är populära så anmäl dig omgående för att säkert
få en plats.
SENSUS utbud av studiecirklar, kurser och föreläsningar ser
lite olika ut på olika håll i landet.
Läs mer på deras webb om vad som finns på din ort.
Göteborg
Borås
Uddevalla

Göteborg
Hösten program för Göteborgsområdet (pdf)

Ett grönare erbjudande från och med våren 2012!
Istället för ett tryckt kursprogram för Halland finner du hela vårt utbud på www.sensus.se.
Det är ett av många steg i vårt arbete för ett hållbart samhälle.

Precis som tidigare erbjuder ST ett antal kurser helt kostnadsfritt, på det övriga öppna utbudet erbjuds medlemmarna 25 % rabatt (max 500 kr). ST rabatterar dessutom samtliga föreläsningar med 50 kr för sina medlemmar. På www.sensus.se/utbud kan man lätt anmäla sig och läsa om kurserna. Ange facktillhörighet vid anmälan så att du säkert får din rabatt.


 

En app för din Iphone!
Kolleagues - ny superapp för iPhone!
FacketFörändras.nu har gjort ett eget iPhonespel att ladda ner från AppStore. Spelet heter Kolleagues och innehåller femton olika banor där man ska försöka samla ihop kollegor och få dem att tillsammans gå genom ett labyrintartat kontorslandskap medan man undviker att fastna vid kopieringsmaskiner och kaffemaskiner


 

Sidansvarig: Helena Ryn 2014 07 03.