Bli medlem i Fackförbundet ST

Välkommen till ST! Vi bjuder nya medlemmar på medlemsavgiften i tre månader. Därefter betalar du endast 50 kr/månad i sex månader.
Ju fler som är medlemmar i ST, desto större möjlighet har vi att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Som medlem får du bland annat:
  • Inkomstförsäkring
  • Juriststöd och rättshjälp
  • Facklig rådgivning
  • Försäkringar och rabatter
Du kan även bli medlem via telefon:

0771-555 444

1/3
Personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Anställning
Chef
Doktorandmedlemskap (läs mer)
2/3
Medlemskap i Fackförbundet ST

UTDRAG UR STs STADGAR
Medlemsavgifter § 72
Medlemsavgifter (till förbundet, avdelning, sektion och klubb) inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
Detta innebär att inbetalning av medlemsavgift vanligtvis sker via löneavdrag. Om detta inte är möjligt på din arbetsplats, sker inbetalningen via utsänt inbetalningskort eller bankernas autogiro.

Övergång från annat förbund
Medlemskap i STs a-kassa

Medlemskap i STs a-kassa söker du separat! Vi skickar dig en blankett.

Har du inte fått medlemsansökan inom en vecka
så kontakta a-kassan på e-post medlemskap-skräppost@stsakassa.se (ta inte med "-skräppost")
eller på telefon 08-517 590 00
Ansökan finns också för utskrift på www.stsakassa.se.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan Fackförbundet ST och STs a-kassa.


3/3
Viktig information

Rabatt för nya ST-medlemmar. Under dina första tre månader som medlem i Fackförbundet ST bjuder vi på medlemsavgiften. Under de följande sex månaderna betalar du endast 50 kronor per månad. Därefter betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. OBS! Erbjudandet gäller inte för dig som varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Inkomstförsäkring. Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på Bliwas webbplats www.bliwa.se/st.

Försäkring. Som ny medlem får du automatiskt två kostnadsfria försäkringar, en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring, under tre månader genom STs samarbete med försäkringsbolagen Förenade Liv och Trygg-Hansa. Är du under 55 år får du även en sjukförsäkring under tre månader. Efter tre månader betalar du själv premien via löneavdrag, autogiro eller inbetalningskort. Om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter de kostnadsfria månaderna måste du avanmäla dem till Förenade Liv respektive Trygg Hansa inom två månader från startdatum. Du kommer att få mer information om detta i brev från försäkringsbolagen.

Personuppgiftslagen. ST är ansvarig för hanteringen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar ST eventuella förändringar.

Utträde. Utträde ur ST kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader. Läs mer om utträde här.

Min sida

Glömt lösenord

Kurser & evenemang


Här kommer du att få förslag på
kurser och evenemang.

De kan vara arrangerade av ST centralt eller lokalt, eller ges av studieförbundet Sensus.

 

Utbildningar hösten 2014

Korgar

STs Stegkurser ht 2014 i vårt område

Har du redan gått utbildningen hoppas vi ändå att du kan hjälpa oss att sprida faktabladet till berörda personer då vi inte alltid har uppdaterade e-postadresser.

För att anmäla sig till någon av utbildningarna loggar man in på http://www.st.org/utbildningar-och-event-1/sts-utbildningar/ och väljer i första hand den region/ort man tillhör. Om ett utbildningsdatum i en annan region eller ort passar bättre kan det finnas möjlighet att delta i den utbildningen. Lyssna först med närmsta regionkontor.

Hittar du inte den utbildning du söker kan det betyda att den redan är full. Kika då på annat datum eller hör av dig till oss på ST så hjälper vi dig. Bekräftelse på plats skickas ut ca 2 veckor innan kursstart.

Trevlig sommar!

Carina Hellström
Fackförbundet ST

Lista att ladda ner 


 

ATT HITTA SIN ROLL


Välkommen till första delen av tre av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda.

Efter genomförd utbildning (samtliga tre steg) har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion. Hela utbildningen utgår från relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare på din och övriga deltagares egna arbetsplatser.
Som förtroendevald har du rätt att delta i utbildningen utan löneavdrag med stöd av förtroendemannalagen. När du söker ledighet hos din arbetsgivare bifoga denna inbjudan som presenterar innehållet i utbildningen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Innehållet i Steg 1
Arbetsmarknadens parter, STs respektive arbetsgivarens organisation, Rollen som förtroendevald gentemot medlemmar och arbetsgivare, Förtroendemannalagen, Medbestämmandelagen/Samverkansavtal, Arbetsmiljölagen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum:    Torsdag 18 sep 2014 kl 09:00-16.30
Plats:      Norges Hus, Skånegatan 16, Göteborg
Vi startar med kaffe och smörgås kl 08:30

Ladda ner inbjudan här  


 

Grundutbildningar Region Väst 2014

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

2014-05-13   Göteborg Steg 2 - Redskap för att lyckas
2014-09-18   Göteborg  Steg 1 - Att hitta sin roll
2014-10-22   Göteborg  Steg 2 - Redskap för att lyckas
2014-11-18   Göteborg  Steg 3 - Konsten att påverka

Det nya från 2013 är att utbildningarna och konferenser samt seminarier för förtroendevalda är uppdelade i en trappa som består av fyra steg.

Första steget i trappan är till för dig som medlem. Här hittar du bland annat våra e-utbildningar såsom Din lön och Tillsammans i ST.

Andra trappsteget är till för dig som förtroendevald. Här finns grundutbildningen för dig som är nyvald i ditt förtroendeuppdrag.

I tredje trappsteget hittar du våra påbyggnadsutbildningar och uppdragsutbildningar som du kan behöva i ditt uppdrag som förtroendevald. Såsom tillexempel trygghetsutbildning, villkorsavtalsutbildning, ordförandeutbildning, kassörsutbildning, valberedningsutbildning och både grundutbildning samt påbyggnadsutbildning när det gäller arbetsmiljö.

Fjärde trappsteget innehåller seminarier och konferenser för dig i ditt uppdrag som förtroendevald som till exempel konferenser och seminarier i arbetsmiljö.

Sök i vårt utbud för att se vad som händer i din närhet. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig.

Steg 1
Innehållet i Steg 1
- Arbetsmarknadens parter
- STs respektive arbetsgivarens organisation
- Rollen som förtroendevald gentemot medlemmar och arbetsgivare
- Förtroendemannalagen
- Medbestämmandelagen / Samverkansavtal
- Arbetsmiljölagen

Steg 2
Innehållet i Steg 2
- Medbestämmandelagen/Samverkansavtal
- Kollektivavtalen ALFA/AVA
- Lagen om anställningsskydd (LAS)
- Diskrimineringslagen
- Kollektivavtal kontra lagstiftning ("Den svenska modellen")
- Nya sjukregler för rehabilitering
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Kollektivavtal om lön (RALS eller bolagsavtal)

Steg 3
Innehållet i Steg 3
- Kommunikationen mellan parterna på den egna arbetsplatsen;
  information,samverkan och förhandling inom de områden som
  avhandlats i Steg 1 och 2.

http://www.st.org/utbildningar-och-event-1/sts-utbildningar/


 

En app för din Iphone!
Kolleagues - ny superapp för iPhone!
FacketFörändras.nu har gjort ett eget iPhonespel att ladda ner från AppStore. Spelet heter Kolleagues och innehåller femton olika banor där man ska försöka samla ihop kollegor och få dem att tillsammans gå genom ett labyrintartat kontorslandskap medan man undviker att fastna vid kopieringsmaskiner och kaffemaskiner


 

Sidansvarig: Helena Ryn 2014 07 03.