Bli medlem i Fackförbundet ST

Välkommen till ST! Som ny medlem betalar du endast 50 kronor per månad de första sex månaderna.
Ju fler som är medlemmar i ST, desto större möjlighet har vi att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Som medlem får du bland annat:
  • Inkomstförsäkring
  • Juriststöd och rättshjälp
  • Facklig rådgivning
  • Försäkringar och rabatter
Du kan även bli medlem via telefon:

0771-555 444

1/3
Personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Anställning
 
 
Chef
Doktorandmedlemskap (läs mer)
2/3
Medlemskap i Fackförbundet ST

UTDRAG UR STs STADGAR
Medlemsavgifter § 72
Medlemsavgifter (till förbundet, avdelning, sektion och klubb) inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
Detta innebär att inbetalning av medlemsavgift vanligtvis sker via löneavdrag. Om detta inte är möjligt på din arbetsplats, sker inbetalningen via utsänt inbetalningskort eller bankernas autogiro.

Övergång från annat förbund
Medlemskap i STs a-kassa

Medlemskap i STs a-kassa söker du separat! Vi skickar dig en blankett.

Har du inte fått medlemsansökan inom en vecka
så kontakta a-kassan på e-post medlemskap-skräppost@stsakassa.se (ta inte med "-skräppost")
eller på telefon 08-517 590 00
Ansökan finns också för utskrift på www.stsakassa.se.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan Fackförbundet ST och STs a-kassa.


3/3
Viktig information

Rabatt för nya ST-medlemmar. Under dina första sex månader som medlem i Fackförbundet ST betalar du bara 50 kr per månad i förbundsavgift. Därefter betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. OBS! Erbjudandet gäller inte för dig som varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Inkomstförsäkring. Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på Bliwas webbplats www.bliwa.se/st.

Försäkring. Som ny medlem får du automatiskt två kostnadsfria försäkringar, en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring, under tre månader genom STs samarbete med försäkringsbolagen Förenade Liv och Trygg-Hansa. Är du under 55 år får du även en sjukförsäkring under tre månader. Efter tre månader betalar du själv premien via löneavdrag, autogiro eller inbetalningskort. Om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter de kostnadsfria månaderna måste du avanmäla dem till Förenade Liv respektive Trygg Hansa inom två månader från startdatum. Du kommer att få mer information om detta i brev från försäkringsbolagen.

Personuppgiftslagen. ST är ansvarig för hanteringen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar ST eventuella förändringar.

Min sida

Glömt lösenord

Kontakt och styrelse

Avdelningsstyrelsen

 

Kontakta oss:

Du kan nå oss på dessa telefonnummer eller adresser.

ST inom universitets- och högskoleområdet 
Box 5308     
102 47 Stockholm

Besöksadress:  Sturegatan 15

Telefon:  08-790 52 42

Fax:  08-20 04 60

E-post: universitet@st.org


Styrelseförteckning för styrelse vald vid avdelningens ombudsmöte 21 november 2013

Ordförande, AU

Annika
Annika Aronsson

Linnéuniversitetet
eHälsoinstitutet
391 82 KALMAR

Tel: 0480-44 73 30
Mobil: 072-586 35 30

annika.aronsson@lnu.se


Förste vice ordförande, AU


EvaLena Moser

Fackförbundet ST
Lunds universitet
L Gråbrödersgatan 1 B,
222 22 Lund

Tel: 046-222 93 27
Mobil: 072-246 93 27

evalena.moser@st.lu.se

 


Andre vice ordförande, AU

Alejandra Pizarro

Stockholms universitet
Institutionen för Språkdidaktik
106 91 Stockholm

Tel: 08-12076817

alejandra.pizarro-skräppost@isd.su.se (ta inte med "-skräppost")


LEDAMÖTER:

Ledamot

Kjell
Kjell Nilsson

Lunds Universitet
Sociologiska institutionen
Box 114
221 00 LUND

Tel: 046-222 42 68

kjell.nilsson@soc.lu.se


Ledamot

Lisbeth
Lisbeth Häggberg

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 40 17

lisbeth@st.su.se


Ledamot

Stefan
Stefan Schedin

Göteborgs universitet
Sociologiska institutionen
Box 720, 405 30 Göteborg

Tel: 031-786 4770
stefan.schedin@sociology.gu.se


Ledamot

Janne
Janne Backlund

Uppsala universitet

Tel: 018-471 19 96

janne.backlund-skräppost@abm.uu.se (ta inte med "-skräppost")


Ledamot samt kassör

Sonja

Sonja Björnlund

Högskolan Dalarna
Akademin Språk och medier
791 88 Falun

Tel: 023-77 89 62

sma@du.se


Ledamot

Evelina

Evelina Lindén

Malmö högskola
Kommunikationsavdelningen
205 06 Malmö

Tel: 046-6657086
evelina.linden-skräppost@mah.se (ta inte med "-skräppost")


Ledamot

Gabriel
Gabriel Thott
Linköpings universitet

Tel: 011-36 31 71
gabriel.thott-skräppost@liu.se (ta inte med "-skräppost")

Ledamot

Lollo
Lollo Ljuslin

Institutionen för
informationsteknologi och medier (ITM)
831 25 ÖSTERSUND

Tel: 063-16 57 14
Mobil: 070-241 8438

lollo.ljuslin-skräppost@miun.se (ta inte med "-skräppost")


ERSÄTTARE:

Ersättare
Helena Rohdén

Ersättare
Fredrik Bilén

Ersättare
Marie Ols


Ersättare
Margareta Wester


Ersättare
Marika Vesterberg


Ersättare
Yvonne JonssonREVISORER:

Ordinarie revisor

Lena

Lena Folkesson

Umeå universitet
901 87  UMEÅ

Tel: 090-785 64 38

lena.folkesson@psychiat.umu.seOrdinarie revisor
Håkan
Håkan Tropp
Högskolan i Skövde
 

Ersättare för Håkan Tropp

Kajsa

Kajsa Håkansson

Högskolan i Kristianstad
Sektionen för hälsa och samhälle
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044-204011

kajsa.hakansson-skräppost@hkr.se (ta inte med "-skräppost")
 


Ersättare för Lena Folkesson

Susanne Borén Andersson

Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA

Tel: 018-471 6251

suzanne.boren-andersson-skräppost@uadm.uu.se (ta inte med "-skräppost")

 
VALBEREDNINGEN:
 

Marie
Marie  Lindblom
 
Högskolan i Kristianstad

Tel: 044-203202
marie.lindblom@hkr.se 


Jacob
Jacob Branting
Lunds universitet
ST vid Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
 
Tel: 046-222 41 80


Carin Söderhäll, sammankallande
Uppsala universitet

Tel: 018-4711997
carin.soderhall-skräppost@fackorg.uu.se (ta inte med "-skräppost")Mats-Åke Moritz Lundkvist
Umeå universitet
901 87 UMEÅ
Jenny Graflund
Stockholms universitet


Ersättare i valberedningen:

Carina Eklund

Karolinska institutet


Maria Persson
Umeå universitet
901 87 UMEÅ

Tel: 090-786 53 98

maria.persson@adm.umu.seHelen Holloch
Mittuniversitetet